Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Ohjaamo Keski-Uusimaa

Ajankohta

23.03.2015 - 28.02.2018 (Päättynyt)

Rahoittaja ESR
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hyria, TTS, Seurakuntaopisto, Validia, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula

Tavoitteet

1. Alueellisen ohjaus- ja tukipalvelumallin kehittäminen Keski-Uudenmaan kahdeksan (8) kunnan alueella.

2. Eri nuorisotakuuta toteuttavien tahojen muodostaman asiakasvastaavaverkoston hyödyntäminen paikallisissa ohjauspalveluissa ja alueellisessa toimintamallissa.

3. Nuorten osallisuuden ja työelämä-/yritysyhteistyön merkityksen huomioiva toimintamalli.

4. Nuorten työelämään siirtymisen tukeminen vaihtoehtoisilla keinoilla. Nuorille on tarjolla ohjaus- ja tukipalveluita kouluttautumisen, kuntoutumisen ja työllistymisen kysymyksissä.

Toimenpiteet

1. Nuorisotakuun mukaisten palveluiden ja - toteutumista koskevan tilanteen kartoitus kunta- ja koulutuksenjärjestäjäkohtaisesti. Paikallisten Ohjaamojen käynnistäminen kunnan nuorten tarpeiden edellyttämällä tavalla.

2. Alueellisen toimintamallin kokoaminen paikallisten kokeilujen pohjalta ja hyvien käytänteiden levittäminen.

3. Nuorten tarpeista lähtevä palveluprosessien tuotteistaminen. Ulotetaan asiakasprosessien suunnittelu muun muassa pääkaupunkiseudun Ohjaamoihin.

4. Yritys- ja työelämäyhteistyömuotojen monipuolistaminen erilaisissa nuoren siirtymävaiheissa.

Odotetut tulokset

1. Ohjaamon palveluita hyödyntää vähintään 1070 alle 30-vuotiasta henkilöä

2. Keski-Uudenmaan alueella nuori voi saavuttaa ohjauksen ja tuen palvelut vaihtoehtoisesti paikallisessa ohjauspisteessä tai sähköisiä palveluita hyödyntäen.

3. Monialaiset ohjauksen ja –tuen palvelut ja nuoren tilannetta eteenpäin vievä suunnittelu toteutuvat nuoren nimeävän asiakasvastaavan koordinoimana.

4. Ohjauksen ja tukimuotojen tasalaatuinen toteutuminen nuoresta tai organisaatiosta riippumatta.

5. Ohjauksen välitön ja välillinen tehostuminen palvelujen vaikuttavuutta parantamalla.

Kohderyhmä

Nuorisotakuun piiriin kuuluvat henkilöt; ensisijaisesti alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset.

allekirjoituslogo

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi