Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Uusi Osaaja 2

Ajankohta

01.03.2011 - 31.12.2012 (Päättynyt)

Rahoittaja Etelä-Suomen AVI
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

1. Ammatillisen koulutusorganisaation eri tehtävissä (erityisesti opettaja) tarvittavien osaamisten tarkentaminen

2. Eri rooleissa tarvittavien tvt-taitojen määrittely huomioiden tehtävänkuvaukset

3. Osaamisen kehittämisen toimintamallin käyttöönoton tukeminen

4. Käyttöönotossa esiin nousevien uudistamistoimenpiteiden tukeminen

Kohderyhmä

Koko henkilöstö, erityisesti pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, yli 55- vuotiaat opettajat ja harvoin täydennyskoulutuksessa olleet opettajat.

Lisätietoa

Lisätietoa tavoitteista ja toimenpiteistä Uusi Osaaja -hankkeiden wikisivuilla

Opettajasta oppimisen valmentajaksi -tiimin loppuraportti

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi