Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

LOKOMO – Laatua opinto-ohjaukseen kohdennetusti moniverkostoissa

Ajankohta

01.08.2015 - 31.12.2016 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Koordinaattorina Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keudan ammattiopisto. Hanke toteutetaan Keudan ammattiopiston lisäksi Validia Ammattiopistossa, Seurakuntaopistossa ja Hyriassa.

Tavoitteet

1. Kokonaisvaltainen opinto-ohjauksen laadun kehittäminen opinto-ohjaussuunnitelmien kautta

2. Läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen, erityisesti aloilla, joilla keskeyttäminen on suurempaa, mm. opintojen aloitusvaiheen ohjauksen tehostamisella

3. Opinto-ohjaussuunnitelman ja opiskeluhuoltosuunnitelman rajapintojen tarkastelu, jotta ohjaus opinto-ohjauksen ja opiskeluhuollon välillä on joustavaa

4. Jatko-opintoihin ja työelämään ohjauksen parantaminen, niin että ohjaus toteutuu jatkumona

5. Opinto-ohjauksen kehittämistyön ja tulosten vertailu hankeverkostossa sekä hyvien käytänteiden jakaminen

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat opiskelijat aloilla, joilla keskeyttäminen on valtakunnallisesti verrattuna suurempaa. Lisäksi kohderyhmänä toimivat opetus- ja ohjaushenkilöstö (mm. opinto-ohjaajat, opettajat, verkostotyöntekijät)

Lisätietoa

Lisätietoa LOKOMO-hankkeesta täällä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi