Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

YTY 3

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

01.12.2013 - 30.06.2015 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Päätoteuttaja Validia Ammattiopisto, Keuda osatoteuttajana

Tavoitteet

1. Kehitetään ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluita ja työelämälähtöisyyttä

2. Kehitetään erityisopetuksen perusteluokittelua

3. Yksilölliset opinto- ja jatkopolut osaksi toiminta- ja laadunhallintajärjestelmää

4. Kehitetään asiantuntijapalveluiden vaikuttavuuden arviointia

Toimenpiteet

1. Toteutetaan työvaltaisen oppimisen eri muotojen koulutuksia / konsultaatioita

2. Toteutetaan benchmarkkausta oppilaitosten kesken (esim. erva- ja attopäivät)

3. Kehitetään uraohjausta opintojen nivelvaiheissa

Odotetut tulokset

1. Ammatillisen erityisopetuksen ja työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistarpeisiin on vastattu

2. Mittarit asiantuntijapalvelujen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden mittaamiseen

3. Yhteistyö tutkimustahojen kanssa asiantuntijapalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä

Kohderyhmä

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja heidän kanssaan työskentelvät henkilöt, hallinto

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi