Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Työssä oppien ammattiin

Ajankohta

01.01.2014 - 31.12.2015 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Keudan oppisopimuskeskus

Tavoitteet

1. Vuorovaikutuksen kehittäminen alueen yritysten kanssa

2. Laajempi työssäoppiminen mahdollistaa opiskelun mielekkyyden

3. Joustavat ja yksilölliset opintopolut = X+Y –malli

Toimenpiteet

1. Yrityskoutsi – työssäoppimisen tuki ja työnantajapooli

2. Työssäoppimispainotteisen opetuksen lisääminen

3. Jalkautuminen työpaikoille, tiedotuksen lisääminen, työvaltaistaminen

4. Atto-aineita voidaan suorittaa työpaikalla

Odotetut tulokset

1. Oppilaitosmaailma ja työnantajataho lähentyvät ja vuorovaikutus on avoimempaa

2. Työssäoppiminen on eräs muoto suorittaa opintoja

3. vahvistaa nuoren työllistymismahdollisuuksia

4. Työpaikoilla panostetaan työssäoppimisen laatuun

Kohderyhmä

Koko henkilöstö, yritykset, opiskelijat, yrittäjäjärjestöt

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi