Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Ohjauspyörä

Ajankohta

01.08.2015 - 31.12.2016 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Keuda, osatoteuttajina Sataedu ja JAO

Tavoitteet

Ohjauspyörän perusajatus on mahdollistaa osaamisperusteisuuden toteutuminen autoalalla oppimisen ohjauskäytänteitä uudistamalla. Ohjauspyörässä keskitytään neljän teema-alueen kehittämiseen:

1. Ohjausmallien kehittäminen: hyödynnetään tekniikkaa ja vuorovaikutteista yhteistyötä sekä tuetaan itseohjautuvuutta

2. Joustavien ratkaisujen kehittäminen: mahdollistetaan yksilöllinen eteneminen menetelmiä uudistamalla ja yhteistyötä lisäämällä => oppiminen tapahtuu opiskelijatiimeissä oikeissa töissä

3. Oppimisympäristön kehittäminen: häivytetään oppiaineiden tai teorian ja käytännön välisiä raja-aitoja

4. Oppimisen seurannan ja arvioinnin kehittäminen: tuotetaan työkalu seurantaan/arviointiin/itsearviointiin

Toimenpiteet

1. Suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoimintatila Office365:een ja arviointityökalu

2. Pidetään työtyöpajapäiviä kumppaneiden kanssa

3. Pilotoidaan opiskelijaryhmien kanssa joustavaa, osaamisperusteista toimintaa

Odotetut tulokset

Opiskelija on oppimisen ja arvioinnin omistaja. Opiskelijalla aito mahdollisuus valmistua nopeammin ja tarvittaessa mahdollisuus käyttää enemmän aikaa vaikean asian oppimiseen.

Kohderyhmä

Autoalan opettajat ja opiskelijat, pilotointi laajennetaan myös muille aloille.

Lisätietoja

Ohjauspyörä-blogi

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi