Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Hakeva ja tukeva toiminta

Ajankohta

01.01.2014 - 30.04.2016 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Keudan oppisopimuskeskus

Tavoitteet

1. Löydetään oppisopimukseen haluavia nuoria

2. Löydetään oppisopimuskoulutusta tarjoavia yrityksiä

3. Madalletaan yritysten ja nuorten välistä kohtaamiskynnystä

Toimenpiteet

1. Opso-opopäivystykset Keravallla ja Järvenpäässä

2. Järjestetään tapahtumia yhteistyössä mm. Keudan alueen oppilaitosten, nuorisotyötä tekevien tahojen sekä yrittäjien ja heidän eturyhmiensä kanssa

3. Tunnistetaan tuen tarpeet ja järjestetään tarvittaessa tukitoimenpiteet huomioiden sekä yrittäjän että opiskelijan tarpeet tutkinnon läpäisemiseksi

Odotetut tulokset

1. Oppisopimusten keskeytymisen vähentäminen

2. 20-29 -vuotiaiden perus- ja ammattitutkintojen määrän lisääminen

3. Myönteisen oppisopimustietouden lisääminen

Kohderyhmä

20-29 -vuotiaat

 

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi