Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

SELMA - selkokielisyyttä maahanmuuttajille

Ajankohta

01.01.2013 - 31.12.2014 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Keudan aikuisopisto, osatoteuttajina Ammattiopisto Tavastia ja Luksia

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ollut edistää maahanmuuttajataustaisten aikuisten näyttötutkinnon suorittamista kehittämällä menetelmiä ja materiaaleja. Tavoitteena oli myös kehittää työelämäyhteistyötä maahanmuuttajien ohjauksessa sekä syventää verkostoyhteistyötä ja levittää hyviä käytänteitä. Perimmäisenä tarkoituksena on ollut maahanmuuttajataustaisten henkilöiden parempi selviytyminen tutkintotilaisuuksista sekä heidän työllistymisensä.

1. Näyttötutkinnon suorittamisprosessien kehittäminen on sisältänyt prosessin kuvaamisen, henkilökohtaistamisen eri vaiheiden ohjausmenetelmien sekä suomen kielen lähtötason tunnistamiseen liittyvien menetelmien mallintamisen.

2. Maahanmuuttajille sopivien materiaalien ja menetelmien kehittäminen

3. Näyttötutkintotietouden lisääminen kotoutumiskoulutuksen suomen kielen opettajille

4. Työelämäyhteistyön kehittäminen maahanmuuttajien ohjauksessa

5. Verkostoyhteistyön syventäminen ja hyvien käytänteiden levittäminen

Materiaalit

Näyttötutkintovideo

Videossa kuvataan näyttötutkinnon kolmiportaisuutta opiskelijan näkökulmasta.

Näyttötutkintovideo tehtiin yhteistyössä kaikkien Selma-toimijoiden kesken. Teknisestä toteutuksesta vastasivat Keuda Pasilan kulttuuri- ja media-alan opiskelijat (NAO).

Katso näyttötutkintovideo Youtubessa.

Puhdistuspalveluala

Puhdistuspalvelualan koulutukseen tuotettiin videomateriaalia yhdessä Sol Palvelut Oy:n kanssa.

1. Videomateriaali, aiheena työpaikalla toimiminen, 5 videota:

Editointi: Santeri Björkmann, Keudan ammattiopisto.

2. Oppisopimuskoulutuksen suunnittelu

Videolla kuvataan oppisopimuskoulutuksen suunnittelun eri vaiheita (oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen, osaamiskartoitus ja opintojen henkilökohtaistaminen).

Video löytyy tästä linkistä.

Tekninen toteutus: Mediakuusikko

Ravitsemisala

1. Selkokielinen ravitsemiskurssi (Moodle)

1. Selkokielinen ravitsemuskurssi (Moodle)

Selkokielisiä harjoituksia ruoasta ja ravitsemuksesta. Harjoitukset sopivat sekä ravitsemuksen että suomen kielen opetukseen. Osa tehtävistä sopii itsenäiseen opiskeluun ja osa opettajan kanssa käytettäväksi. Harjoitukset, jotka sopivat vain suomen kielen opetukseen on merkitty S2-tunnuksella.

Lataa Moodle-kurssi mbz-tiedosto tästä.

Saat Moodle-kurssin käyttöön seuraavasti:

1. Klikkaa yllä olevaa linkkiä hiiren vasemmalla painikkeella ja valitse Tallenna tiedosto

2. Etsi tallennettu kansio tietokoneeltasi ja pura zip-kansio: Vie hiiren osoitin kansion päälle ja klikkaa hiiren oikeaa painiketta, valitse Pura kaikki... tms.

3. Valitse kohde, jonne zip-kansio puretaan ja valitse Pura

4. Valitsemassasi kohteessa on nyt Selkokielinenravitsemusnateriaali.mbz -tiedosto (Moodle-kurssin palautustiedosto), jonka voit ottaa käyttöösi palauttamalla kurssin Moodlessa

2. Valokuvapankki

Runsaasti valokuvia keittiökoneista ja -välineistä sekä työmenetelmistä ja -tekniikoista opetusmateriaalissa käytettäväksi.

Lataa valokuvat tästä:

Selma kuvat 1

Selma kuvat 2

Selma kuvat 3

Saat yllä olevat kuvat käyttöön seuraavasti:

1. Klikkaa yllä olevaa linkkiä hiiren vasemmalla painikkeella ja valitse Tallenna tiedosto

2. Etsi tallennettu kansio tietokoneeltasi ja pura zip-kansio: Vie hiiren osoitin kansion päälle ja klikkaa hiiren oikeaa painiketta, valitse Pura kaikki... tms.

3. Valitse kohde, jonne zip-kansio puretaan ja valitse Pura

3. Menetelmävideot

Videolla esitellään ruoanvalmistuksen menetelmiä.

Youtube-linkit tulevat tähän myöhemmin.

4. Osaamisen arviointi -lomakkeet

Osaan.fi-sivuston pohjalta tehdyt selkokieliset kaavakkeet opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön työssäoppimisjakson alussa ja ennen tutkintosuoritusta.

a. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokin osaamisala

b. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, tarjoilijan osaamisala

Muu materiaali

Selma-hankkeen muiden toimijoiden tuottamat materiaalit löytyvät oppilaitosten www-sivuilta.

Luksiassa tuotettiin selkokielisiä sanastoja kasvatusalan opiskeluun ja näyttötutkintojärjestelmän käsitteitä selvittämään. Luksiassa tuotetut materiaalit löytyvät täältä.

Koulutuskeskus Tavastiassa tuotettiin opetusmateriaalia kiinteistö- ja suurtalousalalle. Tavastiassa tuotetut materiaalit löytyvät täältä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi