Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Valu

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

01.01.2012 - 31.12.2014 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Keudan ammattiopisto

Tavoitteet

1. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (atto-aineet) ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi työssä oppimiseen

2. Uusien toteuttamismallien kehittäminen osaamisen arviointiin ammattiosaamisen näytöissä

3. Laatia ja testata työelämälähtöiset toteutussuunnitelmat logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelman atto-aineisiin

Toimenpiteet

1. Atto-aineiden ja ammattiaineiden opetussuunnitelmien vertailu

2. Ammattiaineen ja atto-aineen opetuksen yhdistäminen

3. Hankitaan ja kokeillaan iPadeja opetuksessa

Odotetut tulokset

1. Atto-aineiden läpäisyprosentin paraneminen

2. Atto-aineiden työvaltaistaminen

3. iPadien käytön lisääminen opetuksessa

Kohderyhmä

Logistiikan perustutkinnon kuljetusalan opiskelijat, atto-aineopettajat, logistiikan opettajat

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi