< Takaisin hankkeisiin

Tola - Työssäoppimisen laatu

Koordinointihankkeet
Ajankohta

01.01.2014 - 31.12.2015 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Keudan oppisopimuskeskus

Tavoitteet

1. Luodaan menetelmiä laadukkaan työssäoppimisen takaamiseksi

2. Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto ja jalkauttaminen työelämän tietoon

3. Työllistymisen varmistaminen

Toimenpiteet

1. Työssäoppimisen sähköinen arviointi- ja palautejärjestelmä

2. Ops-työryhmät, työtehtäväkartoitukset ja vuorovaikutuksen lisääminen

3. Joustavat ja yksilölliset opintopolut = X+Y –mallin tehostettu käyttöönotto 

Odotetut tulokset

1. Kolmikantayhteistyötä kehitetään, työssäoppimisen laatu vahvistuu

2. Työvaltaisuus lisääntyy ja koulutus vastaa työelämän tarpeita

3. Nuoret suorittavat tutkinnon ja sijoittuvat työelämään

Kohderyhmä

Koko henkilöstö, yritykset, opiskelijat

 

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö
Hankkeet

Petra Pulkkinen

040 174 5473