logot
< Takaisin hankkeisiin

SAFHY, Safety and hygiene - safer environment

Kansainväliset hankkeet
Ajankohta

01.09.2015 - 31.12.2017 (Päättynyt)

Rahoittaja Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Central Baltic ohjelma 2014-2020
Toteuttaja Keski-Uudennmaan koulutuskuntayhtymä, Keudan aikuisopisto, Osuuskunta Digital Robot, OÜ Puhastusekspert, Järva County Vocational Training Centre, Tartu Health Care College

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää hygieniaan liittyvää osaamista hoito- ja hoiva-alalla sekä puhdistuspalvelualalla ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä. Tavoitteeseen pyritään vertailemalla tutkinnon perusteita ja ammattitaitovaatimuksia sekä yhtenäistämällä opetusta, oppimateriaalia ja työssä oppimisen toteutusta Virossa ja Suomessa. Hygieniaosaaminen auttaa vähentämään huonosta hygieniasta johtuvia riskejä ja lisää turvallisuutta työpaikoilla. Yhtenäinen opetus ammatillisessa koulutuksessa lisää mahdollisuuksia työvoiman liikkuvuuteen Suomen ja Viron välillä.

Hankkeessa tuotetaan monikielinen (suomi, viro, venäjä ja englanti) verkko-opetusmateriaali, jota voidaan hyödyntää ammatillisessa koulutuksessa ja työpaikoilla. Lisäksi verkko-opetusmateriaalia pilotoidaan ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1 184 999 euroa, josta EAKR-rahoitusta on 921 249, 15 euroa.

Hankkeeseen osallistuvat toteuttajina Keudan lisäksi Osuuskunta Digital Robot Suomesta sekä OÜ Puhastusekspert, Järva County Vocational Training Centre ja Tartu Health Care College Virosta Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2015 – 31.12.2017

 

Yhteyshenkilöt

Opettaja
Sosiaali- ja terveysala

Tuija Laine

050 415 0859

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi