Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Korotettu koulutuskorvaus työnantajille

Ajankohta

01.01.2014 - 31.12.2016 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Keudan oppisopimuskeskus

Tavoitteet

Tuetaan peruskoulunsa keväällä päättäneitä nuoria oppisopimuskoulutukseen palkkaavia yrityksiä tarjoamalla näille helpotuksia palkkakustannuksiin.

Toimenpiteet

1. Löydetään 15 oppisopimuskoulutusta tarjoavaa yritystä

2. Löydetään 15 keväällä 2015 peruskoulunsa päättävää oppisopimusopiskelijaa

3. Järjestetään nuorille oppisopimukseen suuntaava valmennusjakso, jonka päätteeksi yritykset palkkaavat nuoret töihin

4. Laaditaan oppisopimukset ja määritellään tarvittavat tukitoimet

5. Ryhdytään maksamaan yrityksille korotettua koulutuskorvausta:

1. vuosi 1000,-

2. vuosi 700,-

3. vuosi 500,-

Odotetut tulokset

1. Myönteisen oppisopimustietoisuuden levittäminen

2. Nuorten oppisopimusmalli yleistyy

3. Tutkintojen läpäiseminen

Kohderyhmä

Peruskoulunsa keväällä päättävät, vailla ammatillista perustutkintoa olevat nuoret

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi