Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Optimum - omaa polkua työelämään ihannemenetelmin ja uusin mallein

Ajankohta

16.12.2015 - 31.12.2016 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

1. Erityisopetuksen suunnitelman päivittäminen vastaamaan lainsäädännön muutoksia ja uusien opetussuunnitelmien linjauksia

2. ERVA-järjestelmän suunnittelu

3. Erityisopiskelijoiden yksilölliset polut

 Toimenpiteet

1. Tutustutaan kehittämiskumppaneiden yksilöllisiin työvaltaisiin polkuihin ja tuotantokoulumalliin ja kehitetään Keudan erityisopetuksen toteuttamiseen sopiva yksilöllisten opintopolkujen ohjausmalli (ml. oppisopimus)

2. Laaditaan erityisopetuksen suunnitelmaan osaamisperusteista ja työvaltaista erityisopetusta tukeva osio, jossa keskitytään tukitarpeiden tunnistamiseen ja tukitoimien toteuttamiseen

3. Kerätään tietoa erityisopiskelijoiden opintojen keskeyttämisten ja eroamisten syistä Keudassa ja yleensä

4. Tarkistetaan HOPS- ja HOJKS-prosessin osaamisperusteisuus sekä tiedotetaan ja perehdytetään henkilöstöä uudistetun erityisopetuksen suunnitelman ja  uudistetun ERVA-järjestelmän muutoksiin

5. Kehitetään erityisopetuksen ohjauksellisia ja pedagogisia/didaktisia menetelmiä ja mallinnetaan erityisopiskelijoille yksilöllisiä polkuja opintojen loppuunsaattamiseksi ja työllistymisen parantamiseksi ulottaen ne ammattiopiston perustutkintoihin mm. työvaltaisiin ja oppisopimuksen X+Y-malleihin

Odotetut tulokset

1. Ohjausmalli erityisopiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja varten, jossa huomioidaan erilaiset koulutusmuodot (oppilaitosmuotoinen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen)

2. Erityisopetuksen suunnitelmaan on kirjattu osaamisperusteisuutta edistävien tukitarpeiden tunnistaminen ja työvaltaiseen oppimiseen liittyvien tukitoimien toteutustapoja. Erityisopetuksen prosessi on muutettu osaamisperusteisuutta tukevaksi.

3. Erityisopetuksen toimenpiteet osataan kohdentaa oikea-aikaisemmin ja voidaan eliminoida opintojen keskeyttämiseen johtavia syitä

4. HOJKS-prosessi ja sitä tukevat ohjausasiakirjat ovat lainmukaisia ja osaamisperusteisia. HOJKS on luonteva osa HOPSia. Henkilöstön osaaminen ja järjestelmät tukevat prosessia.

5. Näkemys ja linjaukset siitä, miten erilaisilla yksilöllisillä/työvaltaisilla poluilla voidaan tukea erityisopiskelijan urasuunnittelua ja työllistymistä

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi