Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

JOHTO

Ajankohta

01.01.2015 - 31.12.2015 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, osatoteuttajina Omnia, Varia, Luksia ja Tavastia

Tavoitteet

1. Toimeenpanna osaamisperusteisten perustutkintojen perusteet, opetussuunnitelmat ja HOPSit

2. Laatia jatkavien opiskelijoiden HOPS

3. Varmistaa opintohallintojärjestelmän opetussuunnitelma- ja arviointitiedon oikeellisuus

Toimenpiteet

1. Määritetään tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt

2. Laaditaan uudet opetussuunnitelmat, jatkavien ryhmien opetussuunnitelmat ja HOPSit

3. Käydään HOPS-keskustelut, tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen ja viedään tiedot järjestelmään

4. Laaditaan periodisuunnitelmat, työmääräykset ja lukujärjestykset uusien opetussuunnitelmien pohjalta

Odotetut tulokset

1. Uusien tutkinnon perusteiden mukaiset HOPSit

2. Opetussuunnitelma- ja arviointitieto on ajantasaista ja tieto uudistetuista ohjeistuksista on levinnyt

3. Linjaukset ja toimintamallit osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Kohderyhmä

Keudan ammattiopiston henkilöstö ja opiskelijat

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi