Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Kohti tutkintoa - opiskelu- ja työelämävalmiuksia maahanmuuttajille

Ajankohta

20.05.2015 - 31.12.2016 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keudan aikuisopisto, Hyria Koulutus Oy, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Vaasan aikuiskoulutuskeskus

Tavoite

1. Aikuisten maahanmuuttajien opiskelu- ja työelämävalmiuksien parantaminen, joita tarvitaan ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi.

2. Järjestää maahanmuuttajille ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa opiskelijan oppimisvalmiuksia näyttötutkinnon suorittamiseksi. Koulutus on suunnattu erityisesti aikuiselle maahanmuuttajalle, joilla on puutteelliset oppimistaidot tai joka tarvitsee muuta opiskeluvalmiuksiin liittyvää erityistä tukea. Kohderyhmänä voivat olla myös aiemman tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Toimenpiteet

1. Kehitetään verkostoyhteistyönä Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen -opetuskokonaisuus.

2. Pilotoidaan eri toteutusmalleja opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen toteutuksesta

3. Löydetään erilaisia malleja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja kielikoulutuksen yhdistämiseen sekä kartoittaa työelämän tarvitsemia tukitoimia kielitaidon edistämiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana

Odotetut tulokset

1. Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen -koulutuksen malli, joka sisaltää koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja toimintaohjeet.

2. Toteutusmalli oppilaitoksille, jota voi soveltaa liitettäväksi osaksi valmistavaa koulutusta eri tutkinnoissa.

3. Sisältöjä ja menetelmiä, joilla tuetaan aikuisen maahanmuuttajan oppimisvalmiuksien ja kielen kehittymistä ja sitä kautta näyttötutkinnon suorittamista.

4. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen kielikoulutuksen ja ohjauksen tukimuotoja ja menetelmiä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi