Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

VALMAKSI

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

08.06.2015 - 31.12.2016 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallits
Toteuttaja Validia Ammattiopisto

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on jakaa osaamista verkostossa ja yhteiskehittää seuraavia teemoja:
• Vertaistuki ja vertaiskehittäminen: hyvien käytäntöjen jakaminen ja yhteiskehittäminen
• Alueelliset opiskelijoiden ohjauspolut: hakeutumisvaihe, siirtymä ammatillisiin perustutkintoihin
• Alueellinen tiedottaminen
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen (ohjaus, pedagogiikka, oppimisympäristöt)
• Hyvien käytäntöjen koonti, hyvien toimintamallien tuottaminen, kokoaminen ja levittäminen
• Alueellisen toimintamallin luominen jatkoon: opiskelijan polutus, vertaiskehittäminen, osaamisen kehittäminen, tiedottaminen, yhteistyöverkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi