Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Sulautuvaa tukisuomea - yksilöllisiä tukipolkuja maahanmuuttajataustaisille nuorille

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

21.05.2015 - 31.12.2016 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

 1. Tarvekartoitus yksilöllisten kielipolkujen pohjana
 2. Olemassa olevien ohjausmallien ja tukimateriaalien kartoitus
 3. Tukiopetuspakettien räätälöinti
 4. Tukiopetuksen ja kielipolkuihin liittyvän yksilöllisen opetuksen toteuttaminen (blended learning)
 5. Opiskelijoiden vertaistuki
 6. Tukiopetuksen arviointi ja jalkauttaminen

Toimenpiteet

 1. Kehitetään ja mallinnetaan toimintatapa, jolla opiskelijoille voidaan tehdä tarvekartoitus yksilöllisen kielipolun rakentamiseksi
 2. Kootaan valmiista tukimateriaalista Moodleen tehtäväpankki
 3. Räätälöidään yksilöityjä tukipaketteja eri kielitaidon tasoille ja ammattialoille, esim. visuaalinen, toiminnallinen Moodle–alustalle
 4. Pilotoidaan tukiopetuspaketteja/itseopiskelupaketteja ammatillisen peruskoulutuksen ryhmissä
 5. Arvioidaan tukiopetusta moniammatillisesti oppilaitosyhteistyönä

Odotetut tulokset

 1. Tukimateriaali
 2. Verkko-materiaali
 3. S2-taitojen vahvistaminen ammattiaineiden opiskelun yhteydessä
 4. Oppimistarpeiden kartoitus

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi