Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

70-20 käyttöön!

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

29.02.2016 - 02.06.2017 (Päättynyt)

Rahoittaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Toteuttaja Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus

Tavoitteet

 1. Viimeistellään Osaamisen johtamisen opas
 2. Kehitetään kehityskeskustelujen ja osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta
 3. Kehitetään tietoyhteiskuntaosaamista

Toimenpiteet

 1. Tarkistetaan Osaamisen johtamisen opas Keudan näkökulmasta ja lisätään 70-20-koodit HR-järjestelmään
 2. Suunnitellaan ja dokumentoidaan "kevyet" osaamiskartoitusmallit (ml. tietoyhteiskuntaosaaminen)
 3. Suunnitellaan "kevyitä osaamiskartoituksia" (formaatti/ dokumentointi)
 4. Suunnitellaan ryhmäkehityskeskustelumalli, määritetään esimiesten rooli/vastuut
 5. Määritellään esimiesten roolin Luotain-toiminnasta uudessa organisaatiossa
 6. Sovitetaan Luotain-ryhmän toiminta uuteen organisaatioon huomioiden myös muu kuin opetushenkilöstö
 7. Suunnitellaan "kevyt digiosaamiskartoitus"

Odotetut tulokset

 1.     Keudan käyttöön tarkistettu 70-20-10 mallin Osaamisen johtamisen opas
 2.     70-20-koodit HR-järjestelmässä
 3.     Menetelmiä osaamisen tason ja kehittämistarpeiden määrittelyyn
 4.     70-20-tapoja kehittää osaamista Keudassa
 5.     Jatkuvien kehityskeskustelujen käytäntö osana arjen toimintaa ja johtamista
 6.     Digiosaamisen edistäjien (+tiimien) työnjako Keudassa selkeä

Muuta

Hankkeen blogi: 70-20-10 Opitaan yhdessä!

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi