Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Tutkinnolla töihin

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

01.06.2015 - 31.12.2016 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Koordinaattori Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, partnereina mukana Helsingin kaupunki ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

Ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä tiiviin moniammattilaisen toimintaverkoston palvelujen kehittämisen avulla

Kehitetään yksilöllisiä opintopolkuja ylioppilaille ja toisen asteen tutkinnon keskeyttäneille opiskelijoille, jotta heidän mahdollisuudet siirtyä oppisopimuksella työelämään parantuvat

Toimenpiteet

Moniammatillisen yhteistyöpalveluverkoston luominen

Rakennetaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja ja malleja ylioppilaille sekä keskeytyneen tutkinnon loppuun saattamiseksi

Tehostetaan tiedottamista kohde- ja sidosryhmille oppisopimuksen mahdollisuuksista

Odotetut tulokset

Tiivistynyt verkostoyhteistyö palvelutarjonnassa ylioppilaille ja toisen asteen tutkinnon keskeyttäneille

Tietoisuus siitä, että oppisopimus edistää opiskelijoiden siirtymistä työelämään, on lisääntynyt.

Säännöllisen tiedotuksen ja neuvonnan toimintamalli.

Kohderyhmä

Nuoret, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen peruskoulutuksen

Nuoret, jotka ovat keskeyttäneet lukio-opinnot

Ylioppilaat

Lukio ja ammatillinen oppilaitos

Verkoston kumppanit: TE-toimistot, sosiaalitoimi, peruskoulut, työpajat, nuorisotyö, ohjaamo-hanke, yrittäjäyhdistykset, muut oppilaitokset, kaupungit, kunnat

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi