Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

OpsoDiili - Etelän suuralue

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

01.04.2015 - 31.12.2017 (Päättynyt)

Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto
Toteuttaja Koordinaattori Helsingin kaupunki, partnereina Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kouvolan kaupunki, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

 1. Kehitetään nuorten oppisopimuksen monimuotoisia toteutusmalleja oppisopimustoimistojen verkostoyhteistyönä
 2. Tuetaan nuorten nivelvaiheen siirtymistä, joka edesauttaa koordinaatiohankkeessa tavoitteena olevan oppisopimuskoulutuksen tunnettavuuden lisäämistä
 3. Kehitetään ohjaus- ja neuvontatoimintaa, joka saattaa yhteen erilaiset ja erikokoiset toimijat valtakunnallisen koordinaatiohankkeen mallin mukaisesti

Toimenpiteet

Suuralueen verkostossa luodaan yhteinen toimintamalli, joka kattaa seuraavat toimenpiteet:

 1. Edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän muutosvaiheissa, tiedotetaan perusopetuksen ja 2. asteen opiskelijoita ja seudun työnantajia oppisopimuksen mahdollisuuksista
 2. Edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia, erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisten nuorten urakehitystä
 3. Kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, edistetään ennakoivaa lähestymistapaa tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin erityisesti oppisopimuksen ennakkojakson ja työtä ja koulutusta yhdistelevien mallien kautta
 4. Edistää toimijoiden yhteistyötä, joka mahdollistaa yhtenäiset käytänteet ja tasapuoliset toimintamallit
 5. Tukee tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä niin, että jokaisella nuorella on mahdollisuus sisällyttää oppisopimusmuotoinen opiskelu osaksi omaa opintopolkuaan

Odotetut tulokset

 1. Malleja vaihtoehtoisista oppisopimuksen toteutusmahdollisuuksista
 2. Tiedotuksen ja neuvonnan tapahtumien vuosikello
 3. Nivelvaiheen siirtymien prosessikuvaukset

Kohderyhmä

 1. Nuoret, jotka haluavat suuntautua oppisopimukseen
 2. Työnantajat, jotka ovat valmiita työllistämään nuoria oppisopimuksella
 3. Oppilaitosyhteistyökumppanit, sekä perusopetus että tietopuolista koulutusta tarjoavat oppilaitokset
 4. Verkoston kumppanit: te-toimistot, sosiaalitoimi, peruskoulut/lukiot, työpajat
 5. Ohjaamo-hankkeen toimijat eri seuduilla
 6. Oppilaiden ja alaikäisten opiskelijoiden vanhemmat
Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi