Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen tukena

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

13.11.2020 - 30.06.2022 (Käynnissä)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Päätoteuttaja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Osatoteuttajina mukana Gradia, Hyria, Kpedu, Luksia, Salpaus, Sedu, Stadin ao, Redu, Tredu, Turun AI, Vamia, Varia, Winnova, Yrkesakademin ja Keuda.

Tavoitteet

1. Pedagogisen johtamisen jatkuva parantaminen
2. Pedagoginen ohjelma kehittämistoimien tukena
3. Pedagoginen laadunarviointi

 

Toimenpiteet

1. Kehitetään opiskelija- ja työelämäasiakkaisiin liittyvien ennakointitietojen systemaattista kokoamista ja hyödyntämistä pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Osallistutaan Laatustrategian toteuttaminen hankeverkostojen työskentelyyn ja hyödynnetään siinä tuotettuja materiaaleja (mm. ennakoinnin työkalupakki).
2. Laaditaan pedagoginen ohjelma tukemaan Oikeus osata -kehittämistoimia. Kuvataan ydintehtävittäin tarvittavat kehittämisen painopistealueet, tukipalvelut ja kehittämistoimet.
3. Luodaan pedagogisen toiminnan johtamisen tueksi auditointimalli. Suunnitellaan ja toteutetaan pedagogiset katselmukset ydinprosessien toteutumisesta ja tarvittavista kehittämistoimista.

 

Tulokset

1. Pedagogisen johtamisen ja ennakoinnin toimintatapa
2. Pedagoginen ohjelma ja kehittämistoimien systemaattinen seurantatapa
3. Pedagogisen toiminnan johtamisen auditointimalli ja pedagogiset katselmukset

Yhteyshenkilöt

Kehittämisasiantuntija
Kehittämisasiantuntijat

Rita Hintsala

050 351 3712

Arviointijohtaja
Hallinto- ja johtamispalvelut

Tiina Halmevuo

050 336 9709

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi