Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin uutisiin

Keudalle lisäopiskelijavuosia ja rahoitusta uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 20 miljoonaa euroa lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä ohjauksen tukitoimiin. Lisäksi OKM kohdensi lähes 12 miljoonaa osaavan työvoiman saatavuuden helpottamiseksi - erityisesti lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäKeudan saama osuus on yksittäiselle koulutuksen järjestäjälle myönnetyistä lisärahoituksista valtakunnallisesti suurin, eli yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Lisäresursseilla ministeriö haluaa vahvistaa edellytyksiä turvata jokaiselle opiskelijalle tämän tarvitsema opetus ja ohjaus.Tähän tarkoitukseen tuleva rahoitus, 20 miljoonaa euroa, myönnettiin vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella. Rahoitusta myönnettiin kunkin oppilaitoksen ministeriölle tekemän hakemuksen perusteella. Keudalle myönnetty osuus on 700 000 euroa.

Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen myönnetty lisärahoitus mahdollistaa Keudalle esimerkiksi neljän ohjaajan ja kolmen opettajan palkkaamiseen kahdeksi vuodeksi, kertoo kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila.

- Resursseja suunnataan erityisesti osaamisperusteisiin pajoihin, joissa opiskelija voi hankkia puuttuvaa osaamista. Rekrytoimalla uutta henkilöstöä saamme pajat toimimaan lähes kokopäiväisesti koko Keudassa, ja voimme myös tällä tavalla varmistaa, että opiskelijalla on mahdollisuus kokonaisiin opiskelupäiviin ja -viikkoihin.

Lisärahoitusta opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen sai yhteensä 105 koulutuksenjärjestäjää ympäri Suomen. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen on varattu vuoden 2020 talousarvioesityksessä 80 miljoonaa euroa ja se on tarkoitus myöntää vuoden alussa. Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä tarkoitukseen yhteensä 235 miljoonaa euroa, josta päätetään hallituskauden aikana.

 Huomio työvoimapulasta kärsiville aloille, lisäresursseja lähihoitajakoulutukseen

Keudan ministeriölle laatima lisärahoitusesitys perustui yritysten ja alueen kuntien kanssa käytyihin keskusteluihin ja suunnitelmiin alueen osaamis- ja työvoimatarpeen täyttämisestä. Keuda haki 205 lisäopiskelijavuotta ja sai 120. Niistä 50 opiskelijavuotta kohdennetaan lähihoitajakoulutukseen. Opiskelijavuosien lisäys merkitsee Keudalle noin miljoonan euron lisäystä tämän vuoden rahoitukseen, Laurila toteaa.

 - Opiskelijavuosia suunnataan myös maahanmuuttajille kohdennettuihin koulutuksiin, joihin yhdistetään opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Opiskelijavuodet käytetään osatutkintoihin erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Tavoitteena on myös löytää oppisopimustyöpaikka heti opintojen jälkeen.

 Keuda huomioi hakemuksessaan erityisesti sosiaali- ja terveysalan akuutin työvoimatarpeen, johon lisärahoituksen ansiosta voidaan nyt kohdentaa 50 opiskelijavuotta.

 - Keuda on edistänyt sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja osaamisen kehittämistä muun muassa kumppanuussopimuksin. Esimerkiksi syyskuussa solmimme kumppanuussopimuksen Keusoten kanssa ja teemme tiivistä yhteistyötä myös Keravan kaupungin kanssa, Hannu Laurila kertoo.

Työelämän rekrytointi- ja osaamistarpeen mukaisesti Keuda lisää sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutusta erityisesti oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi suunnitelmissa on käynnistää täydennyskoulutuksena joko Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala tai Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala. Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta tarjotaan tutkinnon osa Kuolevan ihmisen hoitaminen. Koulutus on jo aloitettu Järvenpäässä ja Mäntsälässä ja keväällä koulutus toteutetaan Nurmijärvellä.

Keuda viestintä

Lisätietoja:

Kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila, p. 0500 461 330, hannu.laurila (a) keuda.fi

Keuda Koulutustarjonta
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ajankohtaista

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi