Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin uutisiin

Työelämältä saatu palaute auttaa kehittämään ja kehittymään

Keuda kehittää aktiivisesti palveluitaan. Kartoitamme erilaisten palautekyselyiden avulla asiakkaidemme palvelukokemusta. Tutkimustulosten avulla pyrimme parantamaan toimintaamme ja palveluitamme entistä enemmän vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita.

Keuda koetaan asiantuntevana ja ammattitaitoisena yhteistyökumppanina 

Vuoden 2019 asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Keudan asiakkaat olleet varsin tyytyväisiä yhteistyöhön Keudan kanssa.  

Työelämäkumppanit ovat antaneet hyvää palautetta erityisesti asiantuntevuudesta ja ammattitaidosta. Keuda on myös koettu palveluasenteeltaan hyväksi, monipuoliseksi, joustavaksi sekä mutkattomaksi yhteistyökumppaniksi. Kiitosta ovat saaneet lisäksi aktiivinen viestintä. Yhteistyöllä Keudan kanssa on vastaajien mielestä ollut vaikutusta erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittymiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Myös opiskelijoiden ohjausosaaminen on kehittynyt. Usea vastaaja on myös ollut kiinnostunut tekemään yhteistyötä valmennuksen ja mentoroinnin parissa, tai tarjoamaan harjoittelupaikkaa opiskelijoille; kuten eräs vastaaja toteaa, ovat aiemmat kokemukset olleet erinomaisia.        

Työpaikkaohjaajien palautteiden mukaan työpaikoilla on ollut opiskelijan tavoitteisiin sopivia työtehtäviä ja opiskelijat ovat saaneet hankittua hyvin osaamista. Lisäksi työpaikkaohjaajat ovat kokeneet valmiutensa hyviksi opiskelijoiden ohjaamiseen ja palautteen antamiseen. Myös valmiudet näyttöjen arviointiin on koettu hyviksi.  

 Kehittämiskohteiksi koetaan koulutusten hyvä laatu sekä opiskelijoiden tuki ja ohjaus  

Keudan asiakkaat, opiskelijat ja työelämä, ovat keskiössä kehittämistyössä, jota tehdään aktiivisesti yhdessä. 

Kehittämiskohteena Keudan toiminnan ja palveluiden osalta työelämäkumppanit nostavat koulutusten laadun, jonka kehittämiseen haluamme panostaa. Kehittämiskohteiksi nimetään myös innovatiivisuus, ideoivuus ja asiakaslähtöisyys. Myös yhteydenpitoon ja tiedottamiseen on toivottu kiinnitettävän enemmän huomiota.  

Työpaikkaohjaajat kehittäisivät Keudan toiminnassa opiskelijoiden opettajalta saatavaa tukea ja ohjausta työpaikoilla. Lisäksi työpaikkaohjaajat toivoivat selkeyttä opiskelijan tavoitteisiin ja tehtäviin niin, että myös opiskelija itse on työpaikalla oppimisen tavoitteistaan tietoisempi. Ohjaajille toivotaan selkeämpää arviointiohjetta. 

 Keudan palautekyselyiden toteutus   

Toteutimme palautekyselyn maalis-huhtikuussa 2019 Keudan työelämäkumppaneille. Työpaikkaohjaajien kyselyä toteutetaan jatkuvasti avoimena.  

Lisätietoja 
Lisätietoja työelämäpalautteesta antavat Anne Öhman (työelämäkumppanit) anne.ohman@keuda.fi ja Rita Simola (työpaikkaohjaajat) rita.simola@keuda.fi

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi