Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

Dia2

Ammatillisen kestävän osaamisen tasot

Vastuullinen Kestävä Keuda

Vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyy Keudan uudessa strategiassa usealla tasolla. Tällä pyrimme vastaamaan niihin haasteisin, joita muuttuva toimintaympäristömme aiheuttaa. Olemme vastuullisia toimissamme niin opiskelijaa, ympäröivää yhteiskuntaa kuin ympäristöä kohtaan. Tavoitteenamme on kouluttaa opiskelijoitamme ympäristövastuullisiksi ammattilaisiksi ja kestävän tulevaisuuden tekijöiksi.

Juuri uudistettu, Okka-säätiön hallinnoima Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti tullaan ensin ottamaan Keudassa käyttöön Järvenpään Sibeliuksenväylän toimipisteessä ja mahdollisesti laajentamaan koko Keudan eri toimipisteisiin. Tämä sertifiointi kohdistuu enemmän opetukseen ja sen erilaisiin toteutuksiin mm. työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa.

Keudan yhteisissä palveluissa (sisältäen mm. ruokapalvelut ja kiinteistö) on tarkoitus toteuttaa Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä jo vuoden 2020 aikana. Omissa oppimisympäristöissämme on vastuullisuutta ja kestävää kehitystä huomioitu aikaisemminkin mm. ruokapalvelujen toteuttamisessa ja kiinteistöjen energiaratkaisuissa. Ekotehokkuuden ja kiertotalouden perusajatukset ovat vaateita, joita on otettava entistä enemmän huomioon erilaisissa toiminnoissamme.

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi