Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

Tietosuoja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda ja Keuda Koulutuspalvelut Oy käsittelee tehtäviensä hoitamiseksi opiskelijoiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden, työelämäkumppaneiden ja asiakkaiden henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely Keudassa perustuu joko lakisääteiseen toimintaan tai rekisteröidyn erilliseen suostumukseen.

Kerätyt henkilötiedot muodostavat EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisia henkilöstörekistereitä.

Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen artiklat 12-22 määrittelee rekisteröidyn oikeudet, joita on mm.
   1. oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä
   2. oikeus saada pääsy tietoihinsa
   3. oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tulla unohdetuksi
   4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
   5. oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia
   6. oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen
Mikäli havaitset järjestelmässä tai palvelussa olevissa henkilötiedoissa virheitä, etkä pääse itse korjaamaan tietoja, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan ja pyytää tietojen korjaamista.

Jokaisella on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekistereihin tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Jäljennökset käsiteltävistä henkilötiedoista luovutetaan henkilökohtaisesti henkilöllisyyden tarkastamisen jälkeen. Arkaluontoisia ja salassa pidettäviä tietoja ei tietoturvasyistä toimiteta sähköpostitse.

Yhteyshenkilö
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän – Keudan tietosuojavastaavana toimii asianhallintapäällikkö Maarit Flinck puh. 0500 837 357, tietosuoja@keuda.fi.


Keudan verkkosivuilla voi olla linkkejä muille sivustoille. Vaikka pyrimme linkittämään ainoastaan sivustoja, joiden yksityisyyden suojan kriteerit vastaavat omiamme, emme kuitenkaan ole vastuussa muiden sivustojen sisällöstä tai yksityisyyden suojan käytännöistä.

 

Evästeet:

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies").

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.  Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Keudan verkkopalveluja ja on laadittu 18.9.2020 / päivitetty 23.9.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden 18.9.2020 seuraavasti.

Digipalvelumme saavutettavuuden tila

Ei täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Keudan verkkosivusto täyttää osin saavutettavuusvaatimukset seuraavasti:

  • sivuston tekstien kontrastit suhteessa taustaan
  • sivuston tekstien looginen järjestys ja fonttikoot
  • kuvainformaatio on joko sisällytetty tekstiin ja/tai alt-teksteihin
  • näppäimistöllä navigointi
  • koneellisesti luettava
  • Muilta osin sivusto on puutteellinen saavutettavuudeltaan, koska uusi sivusto on rakennusvaiheessa ja julkaistaan mahdollisimman pian, viimeistään 01.04.2022.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna palautetta meille, keuda-sivuston ylläpitäjälle, anonyymisti, Jätä saavutettavuusasioihin liittyen palautetta tästä.  Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Hanna Nyrönen, 040-5218428, viestinta(at)keuda.fi

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi