Korjausrakentamisen koulutus

Työllisty rakennusalalle uudis- ja korjausrakentamisen tehtäviin!

Koulutus alkaa

14.3.2022

Hakuaika päättyy

7.2.2022

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät ammatilliset valmiudet, joiden avulla työllistytään uudis- tai korjausrakentamisen työtehtäviin.

 • Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana rakennusalan perustutkinnon ja talonrakennusalan ammattitutkinnon osia.

Koulutus on tarkoitettu rakennusalasta kiinnostuneille ja alalla joitakin vuosia olleille täydennys- ja lisäkoulutukseksi työllistymisen tueksi.

Sisältö

 • työselitys ja suunnitelmat, piirustusmerkinnät
 • pölynhallinta, alipaineistus, pölytön työmaa
 • suojaus
 • märkätilat, laatoitus
 • muuraus ja rappaus
 • sisävalmistusvaiheentyöt, kalusteasennukset

Muut opinnot/suoritukset:

 • Märkätila-asentajan sertifikaattikoulutus (näyttö työmaalla)
 • Tulityökortti
 • Työturvallisuuskortti
 • HätäEA-koulutus

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta (alustukset, luennot, harjoitukset, oppimistehtävät), itseopiskelua, verkko-opiskelua ja työssäoppimisjakson.

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaaminen ja mahdollinen tuen tarve.

Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen kesto HOKSin mukaisesti, noin 6 kk

Koulutus järjestetään ajalla 14.3. – 16.9.2022. Loma on 18.7. – 29.7.2022.

Hakeutuminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun 20 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemus TE-palveluiden sivuilla. Löydät linkin koulutuksen sivulle tältä sivulta. TE-palveluiden sivuilla on tarkempi hakuohjeistus.

Opiskelijavalinta

Valintapäätös lähetetään hakijalle aina kirjallisesti.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Lisätietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuisuuksista saat TE-toimistostasi tai TE-palveluiden valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Koulutusneuvonnasta puh. 0295 020 702 (ma-pe klo 9-17.00) tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutuminen TE-palveluiden sivuilta

Kysy lisää!

Tiina Huuhtanen

Opinto-Ohjaaja

+358 504 344 121

tiina.huuhtanen@keuda.fi

Aki Koski

Opettaja

+358 400 434 376

aki.koski@keuda.fi

Toimipiste

Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen varhaiskasvatuksessa (30 osp)

Työkaluja ja uusia ideoita omaan työhön!

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville lastenhoitajille ja avustajille, jotka haluavat lisää osaamista tuen tarpeessa olevien lasten kanssa toimimiseen.

Koulutuksen sisällöt:

 • varhaisen tuen malli ja inkluusion periaatteet sekä käytännön toteutus varhaiskasvatuksessa
 • sosiaaliseen ja tunne-elämän kehitykseen liittyvät tuen tarpeet
 • käyttäytymiseen liittyvät tuen tarpeet (keskittyminen ja tarkkaavaisuus, palautteen merkitys, struktuuri)
 • kielen ja puheen kehitykseen liittyvät tuen tarpeet (tukiviittomat, kuvien käyttö, piirtäminen)
 • perheiden tuen tarpeet ja monialainen yhteistyö

Opintojen aikana pääset jakamaan kokemuksia muiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Saat työkaluja ja uusia ideoita omaan työhösi sekä vahvistusta omalle osaamisellesi. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa myös sisältöihin ja painopisteisiin, opettajat suuntaavat koulutuksen sisältöjen opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Koulutus on vahvasti työelämälähtöistä.

Toteutusvaihtoehdot

Suoritettava Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp) on yksi tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.
Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Keskimäärin koulutus kestää 9 kuukautta. Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Monimuotokoulutus | Verkkokoulutus/ Tuusula Kirkkotie

Koulutus alkaa 9.3.2022. Viimeinen hakupäivä on 20.2.2022.
Opinnot koostuvat työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta, etätehtävistä ja pääosin Teamsin välityksellä toteutettavasta opetuksesta. Opetuskerrat sisältävät teoriaa ja ryhmäkeskusteluja käsiteltävästä aiheesta sekä seuraavan etätehtävän ohjeistuksen. Etätehtävät ovat omalla työpaikalla suoritettavia, konkreettisten työkalujen ja -mallien testaamista. Tehtävien tavoitteena on hyödyttää koko tiimiä ja työyhteisöä.

Teams-opetuspäivät ovat klo 13-16:

 • 9.3.2022
 • 13.4.2022
 • 18.5.2022
 • 17.8.2022
 • 14.9.2022
 • 21.9.2022 Vapaaehtoinen näyttöpaja (näytön suunnitelman tekeminen ohjatusti)

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Kielitaito

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Työpaikka ja kokemus alalta

Monimuotokoulutus edellyttää alan työkokemusta, sekä alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi. Hankit osaamista koulutus- tai oppisopimuksella.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Opiskelijaksi ottamisen esteistä löytyy lisätietoa täältä.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Tuomisto Tiina

Opettaja

+358504419938

tiina.tuomisto@keuda.fi

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Yhteystiedot

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

Lapsen ja nuoren suojelu ohjaustyössä, täydennyskoulutus nuorisotyön ammattilaisille (50 osp)

Työkaluja ja uusia ideoita omaan työhön!

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville lastenhoitajille ja avustajille, jotka haluavat lisää osaamista tuen tarpeessa olevien lasten kanssa toimimiseen.

Koulutuksen sisällöt:

 • varhaisen tuen malli ja inkluusion periaatteet sekä käytännön toteutus varhaiskasvatuksessa
 • sosiaaliseen ja tunne-elämän kehitykseen liittyvät tuen tarpeet
 • käyttäytymiseen liittyvät tuen tarpeet (keskittyminen ja tarkkaavaisuus, palautteen merkitys, struktuuri)
 • kielen ja puheen kehitykseen liittyvät tuen tarpeet (tukiviittomat, kuvien käyttö, piirtäminen)
 • perheiden tuen tarpeet ja monialainen yhteistyö

Opintojen aikana pääset jakamaan kokemuksia muiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Saat työkaluja ja uusia ideoita omaan työhösi sekä vahvistusta omalle osaamisellesi. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa myös sisältöihin ja painopisteisiin, opettajat suuntaavat koulutuksen sisältöjen opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Koulutus on vahvasti työelämälähtöistä.

Toteutusvaihtoehdot

Suoritettava Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp) on yksi tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.
Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Keskimäärin koulutus kestää 9 kuukautta. Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Monimuotokoulutus | Verkkokoulutus/ Tuusula Kirkkotie

Koulutus alkaa 9.3.2022. Viimeinen hakupäivä on 20.2.2022.
Opinnot koostuvat työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta, etätehtävistä ja pääosin Teamsin välityksellä toteutettavasta opetuksesta. Opetuskerrat sisältävät teoriaa ja ryhmäkeskusteluja käsiteltävästä aiheesta sekä seuraavan etätehtävän ohjeistuksen. Etätehtävät ovat omalla työpaikalla suoritettavia, konkreettisten työkalujen ja -mallien testaamista. Tehtävien tavoitteena on hyödyttää koko tiimiä ja työyhteisöä.

Teams-opetuspäivät ovat klo 13-16:

 • 9.3.2022
 • 13.4.2022
 • 18.5.2022
 • 17.8.2022
 • 14.9.2022
 • 21.9.2022 Vapaaehtoinen näyttöpaja (näytön suunnitelman tekeminen ohjatusti)

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Kielitaito

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Työpaikka ja kokemus alalta

Monimuotokoulutus edellyttää alan työkokemusta, sekä alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi. Hankit osaamista koulutus- tai oppisopimuksella.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Opiskelijaksi ottamisen esteistä löytyy lisätietoa täältä.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Tuomisto Tiina

Opettaja

+358504419938

tiina.tuomisto@keuda.fi

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu

Yhteystiedot

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

Ravintola- ja cateringalan pt, Ruokapalvelualan at, osia

Työllisty rakennusalalle uudis- ja korjausrakentamisen tehtäviin!

Koulutus alkaa

14.3.2022

Hakuaika päättyy

7.2.2022

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät ammatilliset valmiudet, joiden avulla työllistytään uudis- tai korjausrakentamisen työtehtäviin.

 • Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana rakennusalan perustutkinnon ja talonrakennusalan ammattitutkinnon osia.

Koulutus on tarkoitettu rakennusalasta kiinnostuneille ja alalla joitakin vuosia olleille täydennys- ja lisäkoulutukseksi työllistymisen tueksi.

Sisältö

 • työselitys ja suunnitelmat, piirustusmerkinnät
 • pölynhallinta, alipaineistus, pölytön työmaa
 • suojaus
 • märkätilat, laatoitus
 • muuraus ja rappaus
 • sisävalmistusvaiheentyöt, kalusteasennukset

Muut opinnot/suoritukset:

 • Märkätila-asentajan sertifikaattikoulutus (näyttö työmaalla)
 • Tulityökortti
 • Työturvallisuuskortti
 • HätäEA-koulutus

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta (alustukset, luennot, harjoitukset, oppimistehtävät), itseopiskelua, verkko-opiskelua ja työssäoppimisjakson.

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaaminen ja mahdollinen tuen tarve.

Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen kesto HOKSin mukaisesti, noin 6 kk

Koulutus järjestetään ajalla 14.3. – 16.9.2022. Loma on 18.7. – 29.7.2022.

Hakeutuminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun 20 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemus TE-palveluiden sivuilla. Löydät linkin koulutuksen sivulle tältä sivulta. TE-palveluiden sivuilla on tarkempi hakuohjeistus.

Opiskelijavalinta

Valintapäätös lähetetään hakijalle aina kirjallisesti.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Lisätietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuisuuksista saat TE-toimistostasi tai TE-palveluiden valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Koulutusneuvonnasta puh. 0295 020 702 (ma-pe klo 9-17.00) tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutuminen TE-palveluiden sivuilta

Kysy lisää!

Tiina Huuhtanen

Opinto-Ohjaaja

+358 504 344 121

tiina.huuhtanen@keuda.fi

Aki Koski

Opettaja

+358 400 434 376

aki.koski@keuda.fi

Toimipiste

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Palkanlaskennan koulutus (60 osp)

Työkaluja ja uusia ideoita omaan työhön!

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville lastenhoitajille ja avustajille, jotka haluavat lisää osaamista tuen tarpeessa olevien lasten kanssa toimimiseen.

Koulutuksen sisällöt:

 • varhaisen tuen malli ja inkluusion periaatteet sekä käytännön toteutus varhaiskasvatuksessa
 • sosiaaliseen ja tunne-elämän kehitykseen liittyvät tuen tarpeet
 • käyttäytymiseen liittyvät tuen tarpeet (keskittyminen ja tarkkaavaisuus, palautteen merkitys, struktuuri)
 • kielen ja puheen kehitykseen liittyvät tuen tarpeet (tukiviittomat, kuvien käyttö, piirtäminen)
 • perheiden tuen tarpeet ja monialainen yhteistyö

Opintojen aikana pääset jakamaan kokemuksia muiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Saat työkaluja ja uusia ideoita omaan työhösi sekä vahvistusta omalle osaamisellesi. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa myös sisältöihin ja painopisteisiin, opettajat suuntaavat koulutuksen sisältöjen opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Koulutus on vahvasti työelämälähtöistä.

Toteutusvaihtoehdot

Suoritettava Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp) on yksi tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.
Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Keskimäärin koulutus kestää 9 kuukautta. Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Monimuotokoulutus | Verkkokoulutus/ Tuusula Kirkkotie

Koulutus alkaa 9.3.2022. Viimeinen hakupäivä on 20.2.2022.
Opinnot koostuvat työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta, etätehtävistä ja pääosin Teamsin välityksellä toteutettavasta opetuksesta. Opetuskerrat sisältävät teoriaa ja ryhmäkeskusteluja käsiteltävästä aiheesta sekä seuraavan etätehtävän ohjeistuksen. Etätehtävät ovat omalla työpaikalla suoritettavia, konkreettisten työkalujen ja -mallien testaamista. Tehtävien tavoitteena on hyödyttää koko tiimiä ja työyhteisöä.

Teams-opetuspäivät ovat klo 13-16:

 • 9.3.2022
 • 13.4.2022
 • 18.5.2022
 • 17.8.2022
 • 14.9.2022
 • 21.9.2022 Vapaaehtoinen näyttöpaja (näytön suunnitelman tekeminen ohjatusti)

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Kielitaito

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Työpaikka ja kokemus alalta

Monimuotokoulutus edellyttää alan työkokemusta, sekä alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi. Hankit osaamista koulutus- tai oppisopimuksella.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Opiskelijaksi ottamisen esteistä löytyy lisätietoa täältä.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Tuomisto Tiina

Opettaja

+358504419938

tiina.tuomisto@keuda.fi

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Kannattavuuslaskenta ja budjetointi (60 osp)

Työkaluja ja uusia ideoita omaan työhön!

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville lastenhoitajille ja avustajille, jotka haluavat lisää osaamista tuen tarpeessa olevien lasten kanssa toimimiseen.

Koulutuksen sisällöt:

 • varhaisen tuen malli ja inkluusion periaatteet sekä käytännön toteutus varhaiskasvatuksessa
 • sosiaaliseen ja tunne-elämän kehitykseen liittyvät tuen tarpeet
 • käyttäytymiseen liittyvät tuen tarpeet (keskittyminen ja tarkkaavaisuus, palautteen merkitys, struktuuri)
 • kielen ja puheen kehitykseen liittyvät tuen tarpeet (tukiviittomat, kuvien käyttö, piirtäminen)
 • perheiden tuen tarpeet ja monialainen yhteistyö

Opintojen aikana pääset jakamaan kokemuksia muiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Saat työkaluja ja uusia ideoita omaan työhösi sekä vahvistusta omalle osaamisellesi. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa myös sisältöihin ja painopisteisiin, opettajat suuntaavat koulutuksen sisältöjen opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Koulutus on vahvasti työelämälähtöistä.

Toteutusvaihtoehdot

Suoritettava Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp) on yksi tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.
Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Keskimäärin koulutus kestää 9 kuukautta. Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Monimuotokoulutus | Verkkokoulutus/ Tuusula Kirkkotie

Koulutus alkaa 9.3.2022. Viimeinen hakupäivä on 20.2.2022.
Opinnot koostuvat työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta, etätehtävistä ja pääosin Teamsin välityksellä toteutettavasta opetuksesta. Opetuskerrat sisältävät teoriaa ja ryhmäkeskusteluja käsiteltävästä aiheesta sekä seuraavan etätehtävän ohjeistuksen. Etätehtävät ovat omalla työpaikalla suoritettavia, konkreettisten työkalujen ja -mallien testaamista. Tehtävien tavoitteena on hyödyttää koko tiimiä ja työyhteisöä.

Teams-opetuspäivät ovat klo 13-16:

 • 9.3.2022
 • 13.4.2022
 • 18.5.2022
 • 17.8.2022
 • 14.9.2022
 • 21.9.2022 Vapaaehtoinen näyttöpaja (näytön suunnitelman tekeminen ohjatusti)

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Kielitaito

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Työpaikka ja kokemus alalta

Monimuotokoulutus edellyttää alan työkokemusta, sekä alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi. Hankit osaamista koulutus- tai oppisopimuksella.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Opiskelijaksi ottamisen esteistä löytyy lisätietoa täältä.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Tuomisto Tiina

Opettaja

+358504419938

tiina.tuomisto@keuda.fi

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto (120 osp)

Luo elämyksiä hyvän ruuan parissa!

Ravintolan asiakaspalvelun ammattilaisena tunnet ruoka- ja juomatuotteet sekä osaat toimia monipuolisesti myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä. Huolehdit ruuan ja juomien tarjoilusta, laadukkaasta asiakaspalvelusta sekä vastaat kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta huomioiden mm. kustannukset, myynnin ja erilaisten asiakkaiden tarpeet.

Keudassa opiskelet joustavasti ja voit räätälöidä juuri sinun näköisesi tutkinnon. Voit täydentää osaamistasi suorittamalla osia muista tutkinnoista esim. ravitsemis-, leipomokonditoria- tai liiketoiminnan aloilta. Pääset opiskelemaan hyvässä oppimisympäristössä ja saat aitoa palautetta, kun järjestämme ravintola- ja juhlapalvelutoimintaa oikeille asiakkaille. Osallistumme myös valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Kiinnostus ravintola-alan trendeihin ja uusiin tuuliin
 • Tiimityö- ja asiakaspalvelutaidot
 • Joustavuus

Työllistyminen

Tutkinnosta valmistuttuasi voit työskennellä annosruoka-, à la carte- ja illallisravintoloissa, cocktail- ja viinibaareissa, olutpubeissa, pitopalveluissa sekä henkilöstöravintolan tilaustarjoilun ja muun tilaustoiminnan parissa.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Keskimäärin koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Päivä-monimuotokoulutus | Järvenpää Sibeliuksenväylä

Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, etätehtäviä/verkko-opintoja ja alan työpaikassa oppimista. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Valmiudet

Hakijalla tulee olla ravintola- ja catering-alan perustutkinto (tarjoilija) suoritettuna tai vastaavat taidot työelämästä. Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään vahvaa tarjoilu- ja asiakaspalveluosaamista.

Työpaikka

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.

Kielitaito

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet

Kysy lisää!

Taina Heinonen

Opettaja

+358 504 150 957

taina.heinonen@keuda.fi

Toimipiste

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (150 osp)

Vahvista osaamistasi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tehtävissä!

Keudassa voit opiskella kiinteistönhoitajaksi, toimitilahuoltajaksi tai laitoshuoltajaksi. Keudassa opiskelet joustavasti – huomioimme aikaisemman osaamisesi ja voit koota tarpeisiisi sopivat opinnot joustavien opintopolkujen ansiosta. Meillä on vankat verkostot alan eri toimijoihin ja toimivat oppimisympäristöt, joissa voit kehittää ammattitaitoasi. Voit osallistua alan tapahtumiin ja messuille.

Kiinteistönhoitaja (AT)

Kiinteistönhoidon ammattilaisena voit toimia peruskiinteistönhoitotyön lisäksi teknisenä kiinteistönhoitajana. Sinulla on hyvät valmiudet ryhtyä yrittäjäksi tai toimia esimiehenä alalla.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Ammatillinen osaaminen
 • Asiakaspalvelutaidot ja yhteistyökyky
 • Organisointikyky ja esimiestaidot (kiinteistönhoitaja)

Työllistyminen

Kiinteistönhoitajana voit työskennellä kiinteistöpalveluyritysten, kuntien, valtionlaitosten tai yksityisten yritysten ja yhteisöjen palveluksessa työntekijänä tai esimiehenä. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Lue lisää vaihtoehdoista ammatillisten perusopintojen jälkeen.

Toimitilahuoltaja (AT)

Toimitilahuollon ammattilaisena työtehtäviisi sisältyy erilaisten toimitilojen ylläpito- ja perussiivoustehtäviä. Toimintaympäristöstä riippuen työ voi sisältää myös muita palvelutehtäviä, kuten toimitilojen viihtyisyydestä huolehtimista, tekstiilien huoltoa ja asiakkaiden avustamista, ympäristöhuoltopalveluja ja työhön opastamista.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Ammatillinen osaaminen
 • Asiakaspalvelutaidot ja yhteistyökyky
 • Organisointikyky ja esimiestaidot (kiinteistönhoitaja)

Työllistyminen

Toimitilahuoltajan työpaikkoja ovat mm. hotellit, oppilaitokset, uimahallit, asuinkiinteistöt, liikennevälineet, teollisuuslaitokset, sairaalat, terveyskeskukset, päiväkodit ja palvelukodit. Lue lisää vaihtoehdoista ammatillisten perusopintojen jälkeen.

Laitoshuoltaja

Laitoshuollon ammattilaisena toimit työntekijänä palveluja tuottavassa yrityksessä, julkisessa organisaatiossa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työtehtäviisi kuuluu ylläpito- ja perussiivoustehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa. Laitoshuoltajana voit tehdä myös huoltohuone-, laitoshygienia- ja erityissiivoustehtäviä.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Ammatillinen osaaminen
 • Asiakaspalvelutaidot ja yhteistyökyky
 • Organisointikyky ja esimiestaidot (kiinteistönhoitaja)

Työllistyminen

Laitoshuoltajan työpaikkoja ovat mm. sairaalat, terveyskeskukset ja sosiaalihuollon laitokset. Lue lisää vaihtoehdoista ammatillisten perusopintojen jälkeen.

 

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Toimitilahuoltaja/laitoshuoltaja | Verkkokoulutus |
Kerava Sarviniitynkatu

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Opetusta verkossa on keskiviikkoisin klo 14–16 (noin kahden viikon välein). Opinnot koostuvat verkko-opetuksen lisäksi ohjatusta etäopiskelusta ja osaamista hankitaan työpaikalla.

Lisätiedot: Opettajat Sirpa Laiho ja Raili Nevala sekä opinto-ohjaaja Jake Lahti-Olsen.

Toimitilahuoltaja/laitoshuoltaja | Kerava Sarviniitynkatu

Päivä-monimuotokoulutus

Lähiopetusta on joka toinen tiistai klo 8.15-16.00 (pakolliset tutkinnon osat) ja sovitut torstait klo 14-18 (valinnaiset tutkinnon osat). Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta etäopiskelusta sekä työssä oppimisesta. Opiskelussa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.

Lisätiedot: Sirpa Laiho ja Jake Lahti-Olsen

Kiinteistönhoitaja | Kerava Sarviniitynkatu

Päivä-monimuotokoulutus

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta etäopiskelusta sekä työssä oppimisesta. Opiskelussa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.

Lisätiedot: Olli-Pekka Heikkilä ja Jake Lahti-Olsen

Kiinteistönhoitaja | Kerava Sarviniitynkatu

Ilta-monimuotokoulutus

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta etäopiskelusta sekä työssä oppimisesta. Opiskelussa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.

Lisätiedot: Olli-Pekka Heikkilä ja Jake Lahti-Olsen

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Valmiudet

Koulutukseen osallistuvalla tulee olla alan perustutkinto suoritettuna tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä alan työkokemusta.

Työpaikka

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.

Kielitaito

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Kysy lisää!

Sirpa Laiho

Opettaja

+358 401 744 492

sirpa.laiho@keuda.fi

Raili Nevala

Opettaja

+358 505 624 858

raili.nevala@keuda.fi

Maarit Liukolampi

Opettaja

+358 401 744 445

maarit.liukolampi@keuda.fi

Jake Lahti-Olsen

Opinto-Ohjaaja

+358 505 356 159

jake.lahti-olsen@keuda.fi

Olli-Pekka Heikkilä

Opettaja

+358 401 745 608

olli-pekka.heikkila@keuda.fi

Toimipiste

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ruokapalvelujen ammattitutkinto (150 osp)

Oletko työskennellyt ruokapalvelualalla jo useampia vuosia?

Haluatko lisätä osaamistasi tai osoittaa hankitun osaamisen ja edetä uralla?

Ravintolakokkina valmistat maistuvia ja näyttäviä annosvaihtoehtoja erilaisissa ravintolayrityksissä. Sinulla on kokemusta toimimisesta ravintolan keittiössä ja siellä käytettävistä erilaisista valmistamismenetelmistä ja esille laitosta. Toteutat annoksia huomioiden asetetut laatu- ja kannattavuustavoitteet sekä gastronomian ja ruokatrendit.

Suurtalouskokkina valmistat laadukkaita ruokavaihtoehtoja erilaisille asiakasryhmille. Sinulla on hyvä kokemus suurkeittiön ruoanvalmistusprosesseista ja -menetelmistä. Suunnittelet ja toteutat ruokia huomioiden laatu-tavoitteet, ympäristönäkökulmat, kustannukset sekä ruoka- ja ravitsemussuositukset.

Keudassa opiskelet joustavasti ja voit räätälöidä juuri sinun näköisesi tutkinnon. Kokonaisen tutkinnon lisäksi voit myös suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Voit myös täydentää osaamistasi suorittamalla osia muista tutkinnoista esim. ravitsemis-, leipomokonditoria- tai liiketoiminnan aloilta. Pääset oppimaan aidoissa ravintolaympäristöissä osallistuessasi asiakkaille järjestettävään ravintola- ja juhlapalvelutoimintaan. Voit edetä osaamisellasi jopa valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Kiinnostus ravintola-alan trendeihin ja uusiin tuuliin
 • Tiimityö- ja asiakaspalvelutaidot
 • Joustavuus

Työllistyminen

Tutkinnosta valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi annosruoka- tai à la carte -ravintolassa, henkilöstöravintolassa, pitopalvelussa sekä kunnan tai kaupungin ruokapalvelun yksikössä.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Keskimäärin koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Monimuotokoulutus | Järvenpää Sibeliuksenväylä

Opinnot toteutetaan monimuotoisesti pääosin työssäoppien sekä verkko-opintoina työn ohessa. Opintojen tukena käytetään Pinja-oppimisympäristöä. Opiskelun aloitusajankohta ja tarkempi sisältö sovitaan opiskelijaksi valinnan jälkeen kanssasi henkilökohtaisesti.

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Valmiudet

Hakijalla tulee olla Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (kokki) suoritettuna tai vastaavat riittävän laajat tiedot ja taidot työelämästä.

Työpaikka

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.

Kielitaito

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, jonka opettaja arvioi haastattelussa.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet

Kysy lisää!

Susanna Salonen

Opettaja

+358 504 397 690

susanna.salonen@keuda.fi

Toimipiste

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Further Vocational Qualification in Cleaning and Property Services (150 cp)

Apprenticeship training for the cleaning and property services field

Site Facilities Operatives work in institutional cleaning tasks and customer service situations as set out in the service contract of the customer site. They know how to provide maintenance cleaning services and carry out isolation room and equipment maintenance facility cleaning tasks as well as handle and sort wastes.

Depending on their choices, they also know how to plan and implement cleaning services at different customer sites, including

 • food industry installations
 • special sites
 • hotel and other accommodation facilities
 • shopping centres and store facilities
 • cultural history sites
 • means of transport
 • educational institutions and day-care centres
 • cleanrooms
 • construction cleaning
 • industrial establishments
 • swimming pool and spa facilities.

Top 3 qualities of a professional

 • Customer orientated attitude
 • Active, like to handle different kind of tasks at working day
 • Always interested to learn new info on hygiene

How are the studies like?

Most of the apprenticeship training is conducted at your workplace, but the studies are supported also by learning days on fridays from 12.00 to 16.00 at Pasila, Helsinki, address Ratapihantie 13. Estimated duration of the studies is 1,5 year.

Keuda is the first vocational school to get permission to provide education in English on Further Vocational Qualification of Cleaning and Property Services. Our style to teach is very practical. We have live contacts, Teams, smaller WA groups, and differed pedagogical teaching methods. Our teachers have long experience and knowledge of our customers’ daily life and needs.

How to apply?

To apply on this education, you need a working place, because this is apprenticeship education (80 % learning on work life with different learning tasks and 20 % school teaching). There is continuous admission to this education.

You can apply if:

 • you already work in the cleaning and property services field in Finland
 • your employer has agreed to tie an apprenticeship training contract.

Fill in the application form on this page and we will contact you in two weeks. Make sure your phone number and email are written correctly.

 

Requirements for the studies

These studies require that you already work in the cleaning and property services field in Finland, and your employer has agreed to tie an apprenticeship training contract.

Costs

Accomplishing this vocational qualification unit is free of charge

Application form Qualification requirements

Kysy lisää!

Maarit Liukolampi

Opettaja

+358 401 744 445

maarit.liukolampi@keuda.fi

Toimipiste

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu