Lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdetyö (40 osp)

Syvennä osaamistasi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi!

Koulutuksessa opit edistämään toiminnallasi lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä. Otat työssäsi huomioon lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustan, käytät lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä, osaat toimia palvelujärjestelmässä ja moniammatillisissa verkostoissa sekä arvioida, ylläpitää ja kehittää ammattitaitoasi.

Suoritettava Lasten ja nuoren mielenterveys ja päihdetyö (40 osp) on yksi tutkinnon osa Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnosta.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä koulutus sopii sinulle, joka työskentelet jo lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä ja haluat syventää osaamistasi. Voit toimia käytännön työtehtävissä edistävän, ehkäisevän, hoitavan tai kuntouttavan lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä. Opintojen aikana toimit edistävän, ehkäisevän, hoitavan tai kuntouttavan mielenterveys- ja päihdetyön eri vaiheissa moniammatillisen työryhmän ja verkoston jäsenenä. Lisäksi olet jo käynyt alan perustutkinnon (esim. lähihoitajan opinnot).

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Keskimäärin koulutus kestää puoli vuotta. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.

Opinnot toteutetaan verkkopainotteisena monimuotokoulutuksena, joka sisältää alan työpaikalla järjestettävää koulutusta ja verkko-opintoja. Työpaikalle sovitaan koulutus- tai oppisopimus ja nimetään työpaikkaohjaaja. Opintoihin kuuluu osaamisen näyttäminen, joka suoritetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla.

Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatima mielenterveys- ja/tai päihdetyön työpaikka. Lisäksi sinulla tulee olla soveltuvaa aikaisempaa koulutusta (esim. lähihoitaja) sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja alan työkokemustaSuomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon osan suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa. Tätä tutkinnon osaa voi opiskella vain, jos täytät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Lisäksi sinun tulee esittää rikostaustaote, mikäli tulet työskentelemään koulutuksen aikana työpaikalla, jossa rikostaustaotteen esittämistä vaaditaan.

Maksaako tämä koulutus?

Opiskelumaksu on 100 euroa.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Jämsä Anne

Opettaja

+358 504 150 816

Tuusula, Kirkkotie 31

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Jaa sivu

Tulosta sivu
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Suorita liiketoiminnan erikoisammattitutkinto omassa työssäsi oppisopimuksella!

Myynnin ja markkinointiviestinnän asiantuntijana laajennat taitojasi johtaa ja kehittää myyntiä, markkinointia ja asiakaskokemusta. Tutkinto antaa loistavan mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi. Tutkinnon suorittaminen antaa sinulle uusia työkaluja, joilla pystyt toteuttamaan suunnitelmallista markkinointiviestintää sekä myyntiä.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos olet jo suorittanut liiketoiminnan perustutkinnon ja alan ammattitutkinnon tai olet kerryttänyt itsellesi niitä vastaavat tiedot ja taidot työelämässä. Koulutus on tarkoitettu myynnin ja markkinointiviestinnän kehittämistehtävissä toimiville.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Koulutus suoritetaan oppisopimuksella. Osaamisen hankkimisen polku on jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen. Siihen vaikuttaa opiskelijan aiempi osaaminen sekä valitut tutkinnon osat. Valmennuksen alussa tehdään Growth Mindset testaus. Growth mindset auttaa sinua kehittämään osaamistasi, vastaanottamaan ja selviytymään haasteista paremmin sekä etenemään rohkeasti kohti tavoitteitasi.

Tutkinnon osat

Tutkintoon kuuluu pakollinen tutkinnon osa: Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja  toteuttaminen (60 osp). Tämän lisäksi valitaan kaksi tutkinnon osaa seuraavista kokonaisuuksista (yhteensä 120 osp):

 • Brändin kehittäminen (60 osp)
 • Digitaalisen myynnin kehittäminen (60 osp)
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu (60 osp), Liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkinnon osa

Vaihtoehtoisesti tutkintoon voidaan sisällyttää myös tutkinnon osa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon toiselta osaamisalalta tai jostakin toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Keuda toteuttaa koulutuksen yhteistyössä AVA – Akatemian kanssa laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämisluvan mukaisesti.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatima alan työpaikka, johon voidaan solmia oppisopimus opintojen ajaksi. Lisäksi sinulla tulee olla jo suoritettuna liiketoiminnan perustutkinto ja liiketoiminnan alan ammattitutkinto tai niitä vastaavat tiedot ja taidot työelämästä sekä työkokemusta alalta. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa.

Maksaako tämä koulutus?

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet

Kysy lisää!

Koivulammi Maarit

Palveluasiantuntija

+358 503 234 962

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Esimiestaitoja kokeneille puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tekijöille!

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittaneena toimit työpaikalla esimiehenä. Sinulla on valmiudet suunnitella ja johtaa vastuualueesi palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää asiakkuuksia. Vastaat laadukkaista palveluista ja toiminnan kannattavuudesta sekä kehität palvelun ja työyhteisön osaamista. Tehtäviisi voi sisältyä mm. rekrytointia ja uusien työntekijöiden perehdytystä sekä palvelujen myyntiä ja mitoitusta.

Keuda on kokenut puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan kouluttaja. Pääset hyödyntämään työelämäyhteyksiämme, ammattilaisverkostoamme sekä toimivaa oppimisympäristöämme. Huomioimme opinnoissa aikaisemman työkokemuksesi, joten oma osaamisesi ratkaisee, miten paljon opiskelet ja kuinka nopeasti saat tutkinnon valmiiksi. Opintojen aikana pääset verkostoitumaan.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos toimit esimiestehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla tai asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä alan palveluja tuottavissa yrityksissä, julkisissa organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Suorittamalla tutkinnon syvennät osaamistasi.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Keskimäärin koulutus kestää kaksi vuotta. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Opinnot toteutetaan päivä-monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on noin yhtenä päivänä kuukaudessa Keudan Sibeliuksenväylän toimipisteessä Järvenpäässä. Muu opiskeluaika ollaan alan työpaikalla alan työtehtävissä. Voit aloittaa opinnot oman toiveesi mukaan joustavasti, tutkintoon on jatkuva haku!

Koulutus on myös mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatima alan työpaikka, jossa toimit esimiestehtävissä. Lisäksi alan perustutkinto ja/tai ammattitutkinto on suotava, mutta tutkinnon tavoitteet eivät sitä edellytä. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa.

Maksaako tämä koulutus?

Koulutus on maksuton. Halutessasi voit hankkia ammattikirjallisuutta opiskelun tueksi.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Panganniemi Nina

Opettaja

+358 401 744 469

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Hyvärinen Sanna

Koulutusassistentti

+358 504 150 658

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Vahvista hius- ja kauneusalan osaamistasi!

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on monipuolista erikoisosaamista alan työ- ja hoitomenetelmistä. Hyödynnät erikoisosaamistasi asiakaspalvelussa, osaat suunnitella ja kehittää työyhteisöäsi sekä tuottaa uusia palveluja. Sinulla on vahvat valmiudet toimia yrityksen vastuutehtävissä, esimiehenä, asiantuntijatehtävissä, kouluttajana tai myymälävastaavana.

Keudassa opiskelet joustavasti ja voit yhdistää opinnot omaan työhösi helposti. Tutustut ja verkostoidut muihin ammattilaisiin, pääset kuulemaan alan asiantuntijoita ja voit tehdä mahdollisia vierailukäyntejä alan yrityksiin.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos olet jo käynyt alan perustutkinnon.

Tutkinnosta saat hyvät valmiudet toimia yrittäjänä tai yrityksen vastuutehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä hius- ja kauneudenhoitoalan maahantuojalla ja jakelijalla, kosmetiikkaliikkeessä, erilaisissa kauneushoitola- ja parturi-kampaamoympäristöissä sekä tavaratalon kosmetiikkaosastolla.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Keskimäärin koulutus kestää 1,5 vuotta. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Opinnot toteutetaan päivä-monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on 1-3  päivänä kuukaudessa Keudan Kirkkotien toimipisteessä Tuusulassa. Koulutuksen lähipäivät määräytyvät jokaisen yksilöllisen suunnitelman mukaan. Alla lähipäivät tutkinnon osittain vuoden 2023 kevääseen saakka.

Kevät ja syksy 2022

 • Ihon erikoishoitopalveluissa toimiminen (erikoiskosmetologiopiskelijat)
 • Kampaajamestaripalveluissa toimiminen (kampaajamestariopiskelijat)
 • Asiakkuuksien johtaminen (erikoiskosmetologi- ja kampaajamestariopiskelijat)
 • Lähipäivät: 19.-20.4., 16.-18.5., 6.- 8.6., 15.-17.8.2022
 • Ekologisissa ihon- ja hiustenhoitopalveluissa toimiminen (erikoiskosmetologi- ja kampaajamestariopiskelijat)
 • Projektin johtaminen (erikoiskosmetologi- ja kampaajamestariopiskelijat)
 • Lähipäivät: 19.-21.9., 24.-26.10., 14.-16.11.2022

Kevät 2023

 • Teknologisissa hyvinvointipalveluissa toimiminen (erikoiskosmetologiopiskelijat)
 • Työpaikkaohjaajana toimiminen (kampaajamestariopiskelijat)
 • Projektin johtaminen (erikoiskosmetologi- ja kampaajamestariopiskelijat)
 • Lähipäivät: 23.-25.1., 6.-8.3.2023

Koulutus on myös mahdollista suorittaa oppisopimuksella tai yrittäjän oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on suoritettuna koulutuksen vaatima saman alan perustutkinto. Alakohtainen työkokemus katsotaan eduksi haussa. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa.

Maksaako tämä koulutus?

Koko tutkinnon opiskelumaksu on 500 euroa. Opiskelumaksu laskutetaan kahdessa erässä koulutuksen alettua. Yksittäisen 30 osp:n laajuisen tutkinnon osan opiskelumaksu on 120 euroa ja 60 osp:n laajuisen tutkinnon osan opiskelumaksu on 150 euroa.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Kauraharju-Järvi Päivi

Opettaja

+358 504 150 819

Tuusula, Kirkkotie 31

Brandt Ulla

Opettaja

+358 504 419 910

Tuusula, Kirkkotie 31

Kari Outi

Opinto-Ohjaaja

+358 504 344 105

Tuusula, Kirkkotie 31

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto (160 osp)

Erityisruokavalioiden asiantuntijaksi!

Erityisruokavaliopalvelujen ammattilaisena, dieettikokkina, valmistat maistuvat ja terveelliset ateriat asiakkaille, joilla on ruoka-aineallergioita tai -yliherkkyyksiä. Tunnet ravitsemuksen perusteet sekä erityisruokavalioiden taustat. Työssäsi vastaat suunnittelusta ja toteuttamisesta huomioiden mm. erityisruokavaliotarpeet ja siihen liittyvät ravitsemukselliset näkökulmat, tuoteturvallisuuden ja kustannukset.

Keudassa opiskelet joustavasti ja voit räätälöidä juuri sinun näköisesi tutkinnon. Aikaisempi osaamisesi ratkaisee, miten paljon opiskelet ja voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi. Voit täydentää osaamistasi suorittamalla osia eri alan tutkinnoista, esim. liiketoiminnan ja esimiestyön ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos olet jo käynyt ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tai olet kerryttänyt itsellesi sitä vastaavat tiedot ja taidot työelämässä sekä työskentelet jo alalla tällä hetkellä.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä kuntien ja kaupunkien ruokapalveluyksiköissä, esim. keskuskeittiöissä, monipalvelukeskuksissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä henkilöstö- ja lounasravintoloissa.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Keskimäärin koulutus kestää 1,5 – 3 vuotta. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Opinnot toteutetaan monimuotoisesti pääasiassa verkko-opintoina alan työn ohessa. Opintojen tukena käytetään Pinja-oppimisympäristöä. Koulutusta on torstaisin klo 14.30–16.00. Tarkempi aikataulu sovitaan opintojen alkaessa. Koulutus alkaa 29.9.2022.

Koulutus on myös mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatima alan työpaikka. Lisäksi sinulla tulee olla ravintola- ja catering-alan perustutkinto (kokki) suoritettuna tai vastaavat riittävän laajat tiedot ja taidot työelämästä. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa.

Maksaako tämä koulutus?

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Vaajoensuu Anna-Maria

Opettaja

+358 503 305 439

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Edistä palvelulogistiikan strategista kehitystä!

Palvelulogistiikan erikoisasiantuntijana toimit alan strategisissa asiantuntijatehtävissä. Hallitset talouden, kustannustehokkuuden ja laadunhallinnan sekä asiantuntija- ja esimiestehtävät. Kehität työssäsi kokonaislogistiikan toimintoja.

Keudassa pääset kehittämään oman työpaikkasi toimintaa jo opintojen aikana. Tarjoamme loistavat puitteet opiskeluun, jossa voit verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos sinulla on jo työkokemusta palvelulogistiikan alalta ja toimit parhaillaan alan esimies-, kehittämis- tai strategisen työnjohdon tehtävissä.

Tutkinnosta valmistuttuasi voit toimia asiantuntijana ja esimiehenä sekä hankintoihin liittyvissä tehtävissä. Työpaikkoja voivat olla logistiikkakeskukset, yritysten, myymälöiden ja verkkokauppojen varastot, tukkuvarastot sekä logistiikkaterminaalit.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Keskimäärin koulutus kestää 1,5 vuotta. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena verkko-opintoina hyödyntäen digitaalista Pinja-oppimisympäristöä. Koulutus sisältää kirjallisia tehtäviä sähköisessä Pinjassa.

Opinnoissa voi suuntautua joko toimitusketjun hallintaan tai varastologistiikkaan. Tällä hetkellä emme järjestä lastinkäsittelyn osaamisalan opetusta.

Koulutus on myös mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatimaa alan työkokemusta sekä työpaikka, jossa toimit esimies-, kehittämis- tai strategisen työnjohdon tehtävissä. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa. Lisäksi tarvitset oman tietokoneen opintojen ajaksi.

Maksaako tämä koulutus?

Opiskelumaksu on 400 euroa. Opiskelumaksu laskutetaan kahdessa erässä koulutuksen alettua.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Rinkinen Kimmo

Opettaja

+358 504 330 025

Kerava, Sarviniitynkatu 9

Toivanen Eija

Opinto-Ohjaaja

+358 503 219 155

Mäntsälä, Lukkarinpolku 2

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto (180 osp)

Sinustako majoitus- ja ravintola-alan menestyksekäs esihenkilö?

Kaipaatko lisää tukea ihmisten johtamiseen? Tiesitkö, että hyvällä johtamisella on paljon merkitystä työssä viihtymiseen. Hyvä esihenkilö saa työntekijöistä parhaat puolet esiin ja saa työntekijät sitoutumaan työpaikkaan. Keudassa saat paljon työkaluja parempaan johtamiseen ja opit tunnistamaan omat vahvuudet ja heikkoudet. Tarjoamme työkaluja omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtimiseen. Meillä kehityt myös työn suunnittelussa, perehdyttämisessä, rekrytoinnissa sekä palautteen antamisessa. Opit tunnistamaan keinoja parhaan mahdollisen asiakastyytyväisyyden ja tuloksen saavuttamiseen.

Tutkinnon voi suorittaa joustavasti oman työn ohessa oppisopimuksella tai oppilaitosmuotoisena koulutuksena. Keudassa on moderni verkko-oppimisympäristö myös etäopiskeluun ja opiskelupäiviä on noin kerran kuukaudessa. Keudan ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa rakennat oman henkilökohtaisen oppimisen polkusi, jossa huomioidaan aiempi osaamisesi. Opiskelet vain niitä asioita, joihin oikeasti tarvitset lisää osaamista. Koulutuksen kesto määräytyy sinun aiemman osaamisen mukaan (1-1,5 vuotta). Hae mukaan!

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos toimit esihenkilötehtävissä majoitus- tai ravitsemisalan liikkeessä esimerkiksi työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä vaativissa esihenkilötehtävissä erilaisissa majoitus- ja ravitsemisliikkeissä, kuten hotelleissa, ravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemien ravintoloissa sekä matkustajalaivojen ravintoloissa. Voit toimia myös itsenäisenä majoitus- ja ravitsemisalan yrittäjänä.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Meillä voit suorittaa myös pienempiä tutkinnon osia, esimerkiksi Esimiehenä toimiminen (60 osp) tai Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen (40 osp). Voit myös hyödyntää Keudan laajaa koulutustarjontaa monipuolisesti.

Opinnot toteutetaan päivä-monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on noin yhtenä päivä kuukaudessa. Tämä opiskelupäivä on joko tiistai, keskiviikko tai torstai klo 9.00-16.00. Koulutukseen voi osallistua joko Keudan Sibeliuksenväylän toimipisteessä Järvenpäässä tai verkossa. Voit aloittaa opinnot oman toiveesi mukaan joustavasti, koulutukseen on jatkuva haku!

Koulutus on myös mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatimaa majoitus- ja ravitsemusalan työkokemusta sekä alan työpaikka, jossa toimit esimiehenäSuomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa.

Maksaako tämä koulutus?

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Koivunen Johanna

Opettaja

+358 50 595 8370

Ylönen Irja

Asiakkuuspäällikkö

+358 504 151 463

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Hyvärinen Sanna

Koulutusassistentti

+358 504 150 658

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Friberg Marja

Opinto-Ohjaaja

+358 505 638 851

Tuusula Kansanopistontie 60 (Pekka Halonen akatemia)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Raudanlujaksi rakennusalan ammattilaiseksi!

Työskentelet uudis- tai korjausrakennustyömailla vaativissa tehtävissä muuttuvissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi kirvesmiehenä, muurarina, laattamiehenä, elementti- tai telineasentajana tai kosteus- ja homevaurioiden korjaajana. Toimit usein työryhmän vetäjänä perehdyttäen ja johtaen muita työntekijöitä. Sinulla on hyvät suunnittelu- ja soveltamistaidot sekä taloudellista osaamista.

Keudassa voit suorittaa talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon joustavasti työn ohessa. Opinnot tapahtuvat pääsääntöisesti yritysten työmailla. Tutkinnon ohessa voit hankkia myös erikoisosaamista monipuolisesti muilta rakennusalaa hyödyttäviltä aloilta.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä tutkinto on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan. Tutkinto sopii sinulle, jos olet jo suorittanut alan ammattitutkinnon ja työskentelet rakennusalalla tällä hetkellä.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi betoni-, puu-, metalli- tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat mm. rakennusalan ja rakennusteollisuuden yritykset sekä rakennustarvikeliikkeet. Voit myös toimia yrittäjänä.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Opinnot toteutetaan päivä-monimuotokoulutuksena. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti omalla talonrakennusalan työpaikalla.

Koulutus on myös mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatima alan työpaikka. Lisäksi sinulla tulee olla suoritettuna talonrakennusalan ammattitutkinto sekä riittävästi työkokemusta. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa.

Maksaako tämä koulutus?

Opiskelumaksu on 300 euroa.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Kantola Markku

Opettaja

+358 405 654 953

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Huuhtanen Tiina

Opinto-Ohjaaja

+358 504 344 121

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (180 osp)

Tunne vahvuutesi – menesty johtajana!

Johtamisen asiantuntijana johdat, suunnittelet ja kehität omaa vastuualuettasi tai yritystäsi. Työskentelet yleisimmin johtajan tai päällikön roolissa, esimerkiksi tuotantopäällikkönä tai oman PK-yrityksesi toimitusjohtajana.

Keudassa saat henkilökohtaista ohjausta, pääset osallistumaan asiantuntijaluennoille sekä saat tärkeitä taitoja oman johtamistapasi kehittämiseen. Painotamme tutkinnossa ihmisläheistä johtamistyyliä ja annamme sinulle työkaluja työyhteisösi kehittämiseen. Oppimisympäristönä on inspiroiva ja kulturelli Tuusulanjärven ympäristö.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii sinulle, jolla on vankkaa käytännön kokemusta johtamisesta sekä vahva toimialasi ja organisaatiosi toiminnan osaaminen ja asiantuntemus. Osaat johtaa ja kehittää omaa vastuualuettasi ja vastaat oman yksikkösi tai vastuualueesi toiminnan johtamisesta niin, että organisaation strategiat toteutuvat ja päästään asetettuihin tavoitteisiin.

Tutkinnon suorittaminen antaa käytännölliset työvälineet toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen omassa organisaatiossasi.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Keskimäärin koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia). Koulutusta järjestetään eri kohderyhmille, valitse itsellesi sopivin!

Yleinen kaikkien alojen esimiehille

Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena. Tutkinto sopii sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi esimiehenä tai johtajana vastuualueellasi omaa hyvinvointiasi unohtamatta. Kuljemme mukanasi koko matkan ohjaten ja sparraten toiveidesi mukaan. Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena 1 pv/kk. Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja/tai -tehtäviä sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Aloita opinnot oman aikataulusi mukaan!

Lisätietoja toteutuksesta: Markku Korhonen

Järjestöjohtajille

Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena. Toteutus on suunnattu järjestöjen yhdistysten johtajille. Koulutuksessa pääset vertaisoppimaan yhdessä muiden järjestöjohtajien kanssa käytännönläheisesti ihmisten johtamista, ja opiskelu tukee juuri sinun työtäsi. Tässä toteutuksessa lähipäiviä on noin yhtenä päivä kuukaudessa. Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksena. Seuraava toteutus alkaa tammikuussa 2023.

Lisätietoja toteutuksesta: Markku Korhonen

Kuntien ja sosiaali- ja terveysalan esimiehille

Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena. Tässä toteutuksessa solmitaan oppisopimus työnantajan kanssa ja lähipäiviä on noin yhtenä päivä kuukaudessa. Seuraava toteutus alkaa lokakuussa 2022, mutta opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.

Lisätietoja toteutuksesta: Milla Suominen ja Nina Panganniemi

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on taustalla vankka käytännön johtamiskokemus sekä työpaikka, jossa tehtävääsi sisältyy vastuualueen tai henkilöstön johtamista. Lisäksi sinulla tulee olla hyvä toimialasi ja organisaatiosi toiminnan asiantuntemus ja osaaminen.

Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa.

Maksaako tämä koulutus?

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Korhonen Markku

Opettaja

+358 504 655 593

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Suominen Milla

Tuntiopettaja päätoiminen

+358 404 817 703

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Panganniemi Nina

Opettaja

+358 401 744 469

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Hyvärinen Sanna

Koulutusassistentti

+358 504 150 658

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Tyylineuvoja (45 osp)

Tunne pukeutumisen monet mahdollisuudet!

Tyylineuvojana opastat asiakasta pukeutumiseen liittyvissä asioissa. Määrittelet vartalotyypin ja asiakkaalle parhaiten soveltuvan värimaailman sekä huomioit asuvalinnoissa asiakkaan oman mieltymyksen pukeutumiseen. Tunnet tekstiilimateriaalit ja osaat opastaa asiakasta materiaalivalinnoissa sekä asujen ja asusteiden huoltamisessa.

Keudassa sinulla on mahdollisuus päästä mielenkiintoisille vierailuille muotialan yrityksiin ja tavata alan asiantuntijoita. Vierailemme mm. yrityksessä, jossa pääset tutustumaan eri aikakausien pukeutumiseen. Mahdollisuuksien mukaan voimme myös vierailla muotinäytöksissä ja alan messuilla. Perehdymme myös historialliseen pukeutumiseen, etikettipukeutumiseen sekä pukeutumiseen erilaisissa kulttuureissa. Opintojen aikana käymme myös vierailemassa erilaisissa vaatetusliikkeissä sekä tutustumassa eri aikakausien pukeutumiseen pukuvuokraamoissa tai museoissa.

Suoritettava tutkinnon osa on Pukeutumisneuvojana toimiminen (45 osp), joka on yksi tutkinnon osa Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnosta.

Sopiiko tämä koulutus minulle?

Tämä koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut eri pukeutumistyyleistä tai toimit jo tekstiili- ja muotialalla. Koulutuksen käytyäsi voit työskennellä vaatekaupoissa ja isoissa tavarataloissa, pukuvuokraamoissa, vaatelainaamoissa sekä toimia yrittäjänä tekstiili- ja muotialalla.

Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja, ihmisläheisyyttä ja hienotunteisuutta sekä kiinnostusta pukeutumiseen ja väreihin.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi.

Opinnot toteutetaan päivä-monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetuspäivien lisäksi verkko-opintoja, ennakko- ja etätehtäviä sekä alan työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koska suurin osa oppimisesta tapahtuu alan työpaikalla, on työpaikan valinnalla suuri merkitys opintojen monipuolisuudelle. Seuraava koulutus toteutetaan 13.1.2023-16.6.2023.

Koulutuspäivien aiheet:

 • Tyylineuvojan aloituspäivä (Pinja, Office 365, tutkinnon osan perusteet, blogi)
 • Vartaloanalyysi
 • Värit
 • Tekstiilimateriaalit (tekstiilitasorakenteet, hoito-ohjemerkinnät, elinkaari, ekologisuus)
 • Esittelytilaisuuden järjestäminen, tiedotteet, markkinointi
 • Tilannepukeutuminen
 • Etiketti- ja bisnespukeutuminen
 • Kansainvälinen tapa- ja pukeutumiskulttuuri

Koulutus on myös mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Koulutukseen osallistuminen edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi. Lähtökohtaisesti hakija hankkii työpaikan itse, mutta mahdollisuuksien mukaan opettaja voi avustaa työpaikan löytymisessä. Voit kuitenkin lähettää hakemuksen, vaikkei sinulla vielä olisi alan työpaikkaa. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa.

Maksaako tämä koulutus?

Opiskelumaksu on 150 €.

Oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Pitkänen Mirja

Opinto-Ohjaaja

+358 503 507 546

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Mansio Maarit

Opettaja

+358 504 150 810

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu