Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Opiskele yhteiset tutkinnon osat verkossa, ja varmista itsellesi työssä ja elämässä tarvittavat perustaidot!

Ammatilliseen perustutkintoon (180 osamispistettä) sisältyy pääsääntöisesti ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä ja Yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä. Yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminenmatemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Kohdassa ”Tutkinnon osien suorittaminen” on kerrottu tarkemmin millaisista osioista yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispistettä muodostuvat, ja millaisia valinnaisia osia on valittavana pakollisten osien lisäksi.

Toteutusvaihtoehdot

Osaamisen hankkiminen tapahtuu verkkoympäristössä. Koulutuksen  arvioitu kesto on noin 3 – 12 kk, riippuen omasta opiskelutahdistasi.

Tutkinnon osien suorittaminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osaamispistettä
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen,  6 osaamispistettä
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen,  9 osaamispistettä
 • sekä valinnaisia osaamistavoitteita yllä olevista  yhteensä 9 osaamispistettä

Pakollisten osaamistavoitteiden lisäksi tutkintoon tulee valita valinnaisia osaamistavoitteita 9 osaamispisteen laajuisesti. Valinnaiset osat voi valita yhdestä tai useammasta yllä mainituista yhteisistä tutkinnon osista.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Pakolliset osa-alueet, 11 osp

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, suomi, pakollinen, 4 osp TAI Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, suomi toisena kielenä, pakollinen, 4 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, pakollinen, 1 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, pakollinen, 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, pakollinen, 1 osp

Valinnaiset osa-alueet, 0-9 osp:

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidikielellä, suomi, valinnainen, 3 osaamispistettä TAI Viestintä ja vuorovaikutus, äidikielellä, suomi toisena kielenä, valinnainen, 3 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, valinnainen, 3 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, valinnainen, 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, valinnainen, 3 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, valinnainen, 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Pakolliset osa-alueet, 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakollinen, 2 osp

Valinnaiset osa-alueet, 0-6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen, 3 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, valinnainen, 3 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Pakolliset osa-alueet, 9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, pakollinen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, pakollinen, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakollinen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Valinnaiset osa-alueet, 0-9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen, 3 osp
 • Työelämässä toimiminen, valinnainen, 3 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen, 3 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen, 3 osp

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan tarvittaessa osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Edellytetään perusopetuksen oppimäärän suorittamista (perusopetuksen päättötodistus) ennen yhteisten tutkinnon osien suorittamisen aloittamista.

Opiskeluissa tarvitset oman tietokoneen ja nettiyhteyden.

Kustannukset

Tutkinnon osien suorittaminen on maksutonta.

Ytojen korottaminen valmistumisen jälkeen

Ytojen arvosanojen korottamisesta valmistumisen jälkeen löydät tietoa täältä.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Honkasalo Katri

Opinto-ohjaaja

+358505137740

katri.honkasalo@keuda.fi

Toimipiste

Ammattikoulunkatu 1, Järvenpää

Keskikatu 3, Kerava

Kirkkotie 31, Tuusula

Lopentie 20, Nurmijärvi

Lukkarinpolku 2, Mäntsälä

Pekka Halosen akatemia, Tuusula

Saaren kartano, Mäntsälä

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Sipoon Enter, Sipoo

Wärtsilänkatu 63, Järvenpää

Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
VALMA, Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (60 osp)

Monien mahdollisuuksien VALMA

VALMA -koulutuksessa vahvistat opiskeluvalmiuksiasi ja saat ohjausta ja tukea ammatinvalintaasi. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on myös tarjolla suomen kielen taitoa vahvistava S2-polku. Koulutuksen pituus vaihtelee opiskelijan tarpeiden mukaan, mutta kestää korkeintaan vuoden. Järjestämme VALMA -koulutusta viidessä toimipisteessä. Suoritetusta VALMA -koulutuksesta saa yhteishaussa kuusi lisäpistettä.

VALMA-koulutuksessa

 • vahvistat opiskelutaitojasi
 • vahvistat arjen taitoja ja hyvinvointiasi
 • saat tietoa, tukea ja ohjausta ammatinvalinnassa sekä jatko-opiskelupaikan suunnittelussa
 • voit korottaa peruskoulun arvosanoja
 • saat tukea suomen kielen opiskeluun
 • saat tietoa oppisopimuskoulutuksesta
 • pääset tutustumaan eri aloihin työelämän kautta
 • voit suorittaa korttikoulutuksia (EA1 ja hygieniaosaaminen)

Koulutuksen muodostuminen

VALMA-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Opiskelijan opiskelusuunnitelma muodostetaan hänen omien tavoitteidensa mukaisesti valinnaisista koulutuksen osista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Suunnitelmaa päivitetään koulutusvuoden aikana.

VALMA-koulutuksen osat ovat:

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen
 • Ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet
 • Muut valinnaiset koulutuksen osat

Arjentaitoja vahvistava polku (60 osp)

Järvenpää Wärtsilänkatu | Kerava Sarviniitynkatu | Nurmijärvi Lopentie | Mäntsälä Lukkarinpolku | Tuusula Kirkkotie

VALMA-arjen taitoja vahvistava polkuon sinulle peruskoulun päättänyt tai ammatillisen perustutkinnon tai lukion keskeyttänyt nuori tai aikuinen, joka olet vailla toisen asteen tutkintoa

Polun oletusopinnot:

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen (10 osp)
  sisältäen mm. tietoa eri ammateista ja työpaikoista, opiskelumahdollisuuksista ja oppisopimuskoulutuksesta.
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen (8 osp)
  sisältäen mm. äidinkieltä, englantia, ruotsia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietotekniikkaa työelämän ja ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen (20 osp)
  sisältäen mm. omien voimavarojen ja vahvuuksien kartoittamista, liikuntaa, ensiapua, hygieniaosaamista, keittiössä työskentelyä ruuanvalmistuksen merkeissä, pieniä arjen korjaustöitä kotiolosuhteissa sekä taide ja kulttuuriopintoja. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa hygieniapassi.
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen (16 osp)
  sisältäen työskentelyä eri työpaikoilla oman kiinnostuksen mukaisesti sekä opintoalatutustumisia eri ammatillisen koulutuksen aloille.
 • Valma-koulutuksen valinnaiset opinnot (6 osp)
  sisältäen vaihtoehtoisesti työskentelyä eri työpaikoilla, yto-opintoja tai ammatillisten koulutuksen alojen tietouden syventämistä itseään kiinnostavan alan opintoihin osallistumalla.

Suomi toisena kielenä –polku (60 osp)

Kerava Sarviniitynkatu | Järvenpää Sibeliuksenväylä | Tuusula Kirkkotie

VALMA- S2-polku on sinulle maahanmuuttaja, joka tarvitset erityisesti suomen kielen taidon vahvistamista ja haluat lisätä valmiuksiasi opiskella ammatillisessa koulutuksessa

Polun oletusopinnot:

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen (10 osp)
  sisältäen mm. tietoa eri ammateista ja työpaikoista, opiskelumahdollisuuksista ja oppisopimuskoulutuksesta.
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen (30 osp)
  sisältäen mm. suomen kielen opintoja, fysiikkaa, matematiikka, englantia ja tietotekniikkaa.
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen (10 osp)
  sisältäen mm. omien voimavarojen ja vahvuuksien kartoittamista, liikuntaa, ensiapua, hygieniaosaamista sekä keittiössä työskentelyä ruuanvalmistuksen merkeissä. Opintojen aikana on mahdollista suorittaa hygieniapassi.
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen (10 osp)
  sisältäen työskentelyä työpaikoilla oman kiinnostuksen mukaisesti sekä opintoalatutustumisia eri ammatillisen koulutuksen aloille.

Opinto-ohjaajat

Keuda järjestää VALMA-koulutusta kuudessa eri osoitteessa. VALMA-koulutuksesta vastaavien opinto-ohjaajien yhteystiedot toimipisteittäin:

Hakeutumisohjeet

Hae koulutukseen tämän sivun hakulomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse. Niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja joilla ei ole todistusta riittävästä kielitaidosta, pidetään kielitaidon osaamiskartoitus. Hakijoille lähetetään kutsut sähköpostitse.

Hakulomake

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Lopentie 20, Nurmijärvi

Lukkarinpolku 2, Mäntsälä

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Wärtsilänkatu 63, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Perusopetuksen lisäopetus

Keudaan myös kymppiluokalle!

Perusopetuksen lisäopetus, eli kymppiluokka, on ensisijaisesti tarkoitettu samana tai edellisenä vuonna perusopetuksen päättötodistuksen saaneille nuorille, jotka eivät ole päässeet pyrkimäänsä jatkokoulutuspaikkaan. Lisäopetuksessa jokaiselle hakijalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Lisäopetukseen voi kuulua perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä oppiaineita, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien yhteisten aineiden arvosanoja. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojensa suunnittelussa ja suorittamisessa, jatko-opintojen valinnassa sekä uran ja elämän suunnittelussa.

Tavoite

Lisäopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäisyyttä ja vastuullisuutta ja kehittää itsetuntemustaan sekä oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäopetuksessa kehitetään myös opiskelijan tiedonhankinta- ja opiskelutaitoja tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.

Lisäopetuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan jatko-opintoihin pääsyn edellytyksiä sekä niitä tietoja ja taitoja joita hakija opinnoissa tarvitsee. Tavoitteena on, että lisäopetuksen jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet aloittaa ne.

 

Hakeminen ja aloitusinfo

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse.

Lisäopetuksen aloitusinfo pidetään lukuvuoden alussa opiskelijoille. Aloituspäiväinfo 16.8.2021 sisältyy 1100:n tunnin opintoihin. Päivämäärä ilmoitetaan opiskelupaikan saaneille opiskelijoille hyväksymiskirjeessä postitse.

Koulutuksen sisältö

Koulutus kestää yhden lukuvuoden (yht. 1100 tuntia) ja oikeuttaa kuuteen (6) lisäpisteeseen yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen haettaessa.

 • äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä
 • ruotsi
 • englanti
 • matematiikka
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • terveystieto
 • yhteiskuntaoppi ja historia
 • maantieto
 • biologia
 • fysiikka ja kemia
 • elämänkatsomustieto
 • liikunta
 • opinto-ohjaus

Opintojen rakenne

Lisäopetuksessa jokaiselle hakijalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Lisäopetukseen voi kuulua perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä oppiaineita, perusopetuksen valinnaisia aineita, perusopetuksen tehtävän mukaisia muita aineita ja oppiainekokonaisuuksia, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien yhteisten aineiden arvosanoja ja koulun opetustarjonnan mukaan myös valinnaisten aineiden arvosanoja. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojensa suunnittelussa ja suorittamisessa, jatko-opintojen valinnassa sekä uran ja elämän suunnittelussa.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Opetus on päiväopiskelua, oppitunnit sijoittuvat 8.30-15.30 välille.
 • Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä opiskelijan, vastuuopettajan, opinto-ohjaajan ja huoltajan kanssa.
 • Opetuksen pääpaino on perusopetuksen arvosanojen korottamiseen tähtäävissä kursseissa. Opintoja voi täydentää iltalukion kursseilla tai harrastustoiminnalla.
 • Jokaisella opiskelijalla on yhtäläiset mahdollisuudet korottaa lukuaineiden arvosanoja.
 • Opiskelija voi hakeutua perusopetuksen lisäopetuksen jälkeen lukioon tai ammatillisiin opintoihin.
 • Opintoihin sisältyy myös työelämään tutustumista (tet).
 • Jos lisäopetuksessa ei aloita oman ryhmän muodostamiseen tarvittavaa määrää opiskelijoita, sijoitetaan lisäopetuksen opiskelijat VALMA-koulutuksen ryhmiin.
 • Opetus tapahtuu suomen kielellä.
 • Lisäopetuksessa opiskelijan opintoihin sisältyy aina opinto-ohjausta.

Jatko-opinnot

Tavoitteena on, että perusopetuksen lisäopetuksen jälkeen opiskelijalla on suunnitelma tai suunnitelmia, missä jatkaa opintojaan. Koulutuksen suorittanut voi pyrkiä suorittamaan ammatillista peruskoulutusta tai lukio-opintoja.

Hakulomake

Kysy lisää!

Tolvanen Kaisa

Opettaja

+358504150742

kaisa.tolvanen@keuda.fi

Toimipiste

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu
Opistovuosi oppivelvollisille

Pekka Halosen akatemian luova opistovuosi – tule Pekkislinjalle!

Opistovuosi antaa mahdollisuuden omien tavoitteiden pohdintaan. Opinnot tarjoavat kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden tutustua alan opiskeluun ja samalla selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan. Opinnot eivät kuitenkaan edellytä aiempaa alan harrastuneisuutta tai osaamista.

Opistovuosi kestää 37 viikkoa ja on laajuudeltaan 53 osaamispistettä. Koulutus muodostuu opiskeluvalmiuksia ja perustaitoja tukevista osaamiskokonaisuuksista sekä kuvalliseen ilmaisuun painottuvista suuntautumisopinnoista. Opiskelun aikana perehdytään toisen asteen koulutusmahdollisuuksiin. Opinnot sisältävät tutustumiskäyntejä ja opintovierailuja sekä antavat tietoteknisiä valmiuksia jatko-opintoihin ja oman osaamisen esittelyyn. Opintojen aikana on mahdollista perusopetuksen arvosanojen korottaminen.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • Suuntautumisopinnot

Suuntautumisopinnot

Suuntautumisopinnoissa näkyvät oppilaitoksen kuvallisen ilmaisun koulutustarjonnan painopisteet. Opinnot sisältävät mm. kuvallisen ilmaisun perustaitojen kehittämistä sekä antavat valmiuksia visuaalisen alan toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen. Muiden osaamiskokonaisuuksien taitoja voidaan opiskella myös suuntautumisopintojen yhteydessä.

 • Orientaatio opintoihin
  Orientaatiojaksolla tutustutaan oppilaitoksen opiskelukäytänteisiin.
 • Kuvallisen ilmaisun perustaidot
  Osaamiskokonaisuus jakautuu pienempiin opintojaksoihin, joissa tutustutaan kuvallisen ilmaisun eri välineisiin ja työmenetelmiin kuten esimerkiksi piirustukseen, maalaukseen, kuvanveistoon, valokuvaukseen tai animaation tekemiseen.
 • Visuaalinen ympäristö ja mediakulttuuri
  Opinnoissa tutustutaan visuaaliseen kulttuuriin ja -viestintään, alueen kulttuurikohteisiin sekä kuvan toteuttamisen keinoihin. Eri ilmiöitä tutkitaan ja havainnoidaan kuvallisen ilmaisun eri välinein. Osaamiskokonaisuus jakautuu pienempiin opintojaksoihin, joissa aiheita käsitellään teemoittain ilmiö- ja projektilähtöisesti.

Opintoihin on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti kesken lukuvuotta. Opiskelijaksi voi hakeutua myös esimerkiksi toisen asteen opintojen keskeytyessä.

Uusi nivelvaiheen koulutus

Kansanopistojen tarjoama kansanopistovuosi on uusi nivelvaiheen koulutus, jota tarjotaan oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Oppivelvollisille suunnatun kansanopistokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Oppivelvollisuuden laajentuessa perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen kansanopistokoulutus on yksi vaihtoehto oppivelvollisuuden suorittamiseen.

Laajennettu oppivelvollisuus on tullut voimaan 1.1.2021 lähtien. Opinnot on tarkoitettu oppivelvollisille, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (vuonna 2005 syntyneet). Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Vaikka perusopetuksen oppimäärä olisi suoritettu jo aiemmin, opistovuoden opintoihin voi silti hakea mukaan. Opinnot ovat maksullisia niille opiskelijoille, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin.

Vuoden mittaista oppivelvollisille suunnattua koulutusta järjestetään Keudan kuvalliseen ilmaisuun keskittyneessä toimipisteessä Pekka Halosen akatemiassa Tuusulassa. Opistovuoden opinnoissa painottuu myös toimipisteen koulutustarjonta. Suoritetusta opistovuosi-koulutuksesta saa yhteishaussa kuusi lisäpistettä.

Opetuksen yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijaa

 • pitämään yllä motivaatiota jatko-opiskeluun, jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • soveltamaan oppimaansa ongelmien ratkaisemiseen ja kokeilemaan erilaisia luovia menetelmiä
 • antamaan ajan ja tilan itselle
 • hyväksymään itsensä sellaisena kuin on ja saamaan rohkeutta olla oma itsensä.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa.

Kustannukset

Opinnot, niihin kuuluva opetusmateriaali ja -välineet sekä päivittäinen ruokailu ovat maksuttomia oppivelvollisille.

Opiskelu on maksullista (75 euroa / vko) niille opiskelijoille jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin. Opintomaksuun sisältyy päivittäin lämmin ateria.

Hakulomake Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Kousa Pia

Opettaja

+358401745488

pia.kousa@keuda.fi

Toimipiste

Pekka Halosen akatemia, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu
Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetusta järjestetään Keudan Keravan Sarviniitynkadun toimipisteessä. Perusopetusta voidaan antaa luokkamuotoisena tai aineenopetuksena.

Aikuisten perusopetus sisältää lukutaitovaiheen (1 vuosi), alkuvaiheen (1,5 vuotta) ja päättövaiheen (1,5 vuotta). Kun haet meille opiskelemaan, sinun osaamisesi testataan ja katsotaan, mikä on sinulle sopiva vaihe aloittaa opiskelu.

Kenelle aikuisten perusopetus on tarkoitettu?

Aikuisten perusopetus sopii sinulle, jos jokin näistä edellytyksistä täyttyy:

 • olet vähintään 17-vuotias tai täytät 17 vuoden loppuun mennessä
 • sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus kotimaasta tai Suomesta
 • sinulla ei ole kotimaastasi lukio- tai ammattiopinnoista todistusta.

Opiskeluaika on 1,5 – 4 vuotta. Opiskeluaikaan vaikuttaa esim. se, kuinka hyvät suomen kielen taidot sinulla on.

Hakeutuminen

Aikuisten perusopetuksen haku on auki 1.10. – 26.11.2021.

Hakijoiden osaamista kartoitetaan 30.11. ja 1.12.2021. Haemme ensisijaisesti alkuvaiheen ryhmään, mutta myös täydennystä päättövaiheen ryhmiin.

Hakeutumisohjeet Hakulomake

Kysy lisää!

Juntunen Päivi

Opettaja

+358401744533

paivi.juntunen@keuda.fi

Leppänen Pipsa

Opinto-ohjaaja

+358 50 567 5524

pipsa.leppanen@keuda.fi

Toimipiste

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu