Startti suomen kieleen, koulutukseen ja työhön

Opiskeluvalmiuksia ja kotoutumista vahvistava suomi toisena koulutus

Hakeutuminen

Haku elokuussa alkaneisiin ryhmiin on päättynyt 29.7.2022 ja ryhmät ovat täynnä. Ilmoitamme tällä sivulla, kun koulutukseen voi taas hakea.

Haku tapahtuu täyttämällä tältä sivulta löytyvä hakulomake. Jos olet työtön työnhakija, sovi koulutukseen hakeutumisesta etukäteen kuntakokeilun omavalmentajan tai TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

Koulutusaika

Koulutusaika on 22.8. – 16.12.2022.

Koulutuksen lukujärjestys jaetaan opiskelijoille koulutuksen alettua. Kaikille koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan tekstiviestillä tai sähköpostitse tarkemmat tiedot koulutuksen aloituksesta.

Koulutusta on neljänä arkipäivänä viikossa yhteensä noin 16 tuntia/viikko: monikansallinen ryhmä ma-to ja ukrainaryhmä ti-pe. Syysloma on viikolla 42.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus sopii maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen ja viestintätaitojen vahvistamista sekä opinto- ja uraohjausta koulutukseen tai työelämään siirtymiseksi. Etusijalla ovat Ukrainasta sotaa paenneet hakijat sekä kotoutumisajalla olevat hakijat. Lue koulutuksen esittely ukrainan kielellä.

Opintojen sisältö

Koulutuksessa opiskellaan ja kehitetään suomen kieltä toiminnallisin menetelmin sekä tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan, työelämään, koulutusjärjestelmään ja kulttuuriin. Opinnot sisältävät opintokäyntejä sekä ryhmä- ja yksilöohjausta.

Koulutuksen aluksi laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota tarkennetaan koulutuksen aikana. Koulutuksen aikana tutustutaan yrityksiin, koulutustarjontaan ja opiskelutapoihin yksilöllisen kiinnostuksen mukaisesti.

Opiskelun alku- ja loppuvaiheessa kartoitetaan opiskelijan suomen kielen osaaminen. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija löytää tarkoituksenmukaisen jatkopaikan koulutuksessa tai työelämässä.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa. Etusijalla ovat Ukrainasta sotaa paenneet hakijat sekä kotoutumisajalla olevat hakijat. Muuten opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Käsittelemme vain hakuajan puitteissa saapuneet hakemukset.

Ilmoitamme opiskelijavalinnasta sähköpostitse tai puhelimitse viimeistään elokuun alussa.

Hakijan tärkeät linkit

Hakulomake

Kysy lisää!

Aarnio Sari

Opinto-Ohjaaja

+358 401 744 442

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Koulutuksen esittely ukrainan kielellä

Курси фінської мови від Keuda

 • Зміст навчання: фінська мова, інтеграція у фінське суспільство, трудове життя, система освіти і культура.
 • Мета курсу: допомогти українським іммігрантам інтегруватись у фінське суспільство, знайти роботу або місце навчання.

Для навчання буде відібрано 20 студентів. Навчання почнеться у серпні.16 годин/тиждень.

Курси безкоштовні.

Реєстрація відкрита до: 29.07.2022

 • Результати відбору студентів повідомимо електронною поштою чи телефоном не пізніше початку серпня.
 • Детальну інформацію про навчання повідомлять персонально тим, хто отримає місце на курсі.
 • Якщо ви зареєстровані на біржі праці TE-toimisto, узгодьте подачу заявки на навчання зі своїм координатором.
 • Щоб залишити заявку на навчання перейдіть за посиланням: https://keuda-plus.solenovo.fi/education/app/applicationgo?educationId=3915328322
 • Більше інформації можна знайти на сайті fi

Запитайте більше:
Aarnio Sari
+358 401 744 442
sari.aarnio@keuda.fi

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Valmistaudu ammatilliseen perustutkintoon tai lukioon TUVAssa!

TUVAn tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen tai lukiokoulutukseen, ohjata jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa myöhemmin ammatillinen perustutkinto taikka lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto.

TUVA-koulutus muodostuu seuraavanlaisista sisällöistä, joita opiskelija voi painottaa oman opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

 • opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • perustaitojen vahvistaminen, myös päättötodistuksen pakollisten aineiden
  arvosanojen korottamismahdollisuus
 • ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
 • lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
 • työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
 • arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus

Koulutuksen suoritusaika on enintään yksi vuosi. Koulutusta toteutetaan myös suomi toisena kielenä (s2) -painotuksella.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu hakijalle, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Pääsääntöisenä edellytyksenä on, että hakija ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa taikka valmentavaa tai valmistavaa koulutusta.

Koulutuspaikat

Suomenkieliset hakijat

Perusopetuksesta tulevan suomenkielisen hakijan kannattaa hakea VAIN seuraaviin toimipisteisiin:

 • Järvenpää Wärtsilänkatu
 • Sipoo Enter
 • Mäntsälä Lukkarinpolku
 • Nurmijärvi Lopentie
 • Kerava Sarviniitynkatu (perusryhmä)

S2-hakijat

S2-hakijoille sopivat seuraavat toimipisteet:

 • Tuusula Kirkkotie
 • Järvenpää Sibeliuksenväylä
 • Kerava Sarviniitynkatu (s2-painotettu ryhmä)

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Lopentie 20, Nurmijärvi

Lukkarinpolku 2, Mäntsälä

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Sipoon Enter, Sipoo

Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Edellytykset

Opiskelijan opiskelukielen taidon tulisi olla sellainen, että hän hyötyy valmentavan koulutuksen opiskelusta ja hänellä on mahdollisuus saavuttaa tarvittavat valmiudet toisen asteen opiskeluun valmentavan koulutuksen aikana. Koulutuksen järjestäjä arvioi koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja oikea-aikaisuuden opiskelijalle.

Keudassa on mahdollista opiskella painotetummin suomen kieltä kolmessa eri toimipisteessä. Keudassa ei järjestetä TUVA-koulutusta vaativan erityisen tuen koulutuksena.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Haku auki!
Hae TUVA-koulutukseen yhteishaun hakuajan ulkopuolella  jatkuvan haun kautta täyttämällä tämän sivun hakulomake. Olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse. Niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja joilla ei ole todistusta riittävästä kielitaidosta, pidetään kielitaidon kartoitus. Hakijoille lähetetään kutsut sähköpostitse.

Yhteishaku

Seuraava toisen asteen yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2023.
Yhteishaun aikana hae TUVA-koulutukseen Opintopolun kautta.

Tietoa yhteishausta

Kysy lisää!

Aarnio Sari

Opinto-Ohjaaja

+358 401 744 442

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Tolvanen Kaisa

Opettaja

+358 504 150 742

Tuusula, Kirkkotie 31

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) korvaa 1.8.2022 alkaen entisen ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA). Myös perusopetuksen lisäopetus eli ns. kymppiluokka poistuu tässä yhteydessä.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Opiskele yhteiset tutkinnon osat verkossa ja varmista itsellesi työssä ja elämässä tarvittavat perustaidot!

Ammatilliseen perustutkintoon (180 osp) sisältyy pääsääntöisesti ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä.

Yhteiset tutkinnon osat muodostuu seuraavasti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
 • Valinnaisia osaamistavoitteita yllä olevista aiheista (yhteensä 9 osp).

Pakollisten osaamistavoitteiden lisäksi tutkintoon tulee valita valinnaisia osaamistavoitteita 9 osaamispisteen laajuisesti. Valinnaiset osat voi valita yhdestä tai useammasta yllä mainituista yhteisistä tutkinnon osista.

Kohdassa ”Tutkinnon osat” on kerrottu tarkemmin millaisista osioista yhteiset tutkinnon osat muodostuvat ja millaisia valinnaisia osia on valittavana pakollisten osien lisäksi.

Osaamisen hankkiminen tapahtuu verkkoympäristössä. Koulutuksen  arvioitu kesto on noin 3 – 12 kk, riippuen omasta opiskelutahdistasi.

Hakeutuminen

Jatkuva haku auki

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan tarvittaessa osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Edellytyksenä on, että perusopetuksen oppimäärä on suoritettuna (perusopetuksen päättötodistus) ennen yhteisten tutkinnon osien suorittamisen aloittamista.

Opiskeluissa tarvitset oman tietokoneen ja nettiyhteyden.

Kustannukset

Tutkinnon osien suorittaminen on maksutonta.

Ytojen korottaminen valmistumisen jälkeen

Ytojen arvosanojen korottamisesta valmistumisen jälkeen löydät tietoa täältä.

Tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Pakolliset osa-alueet (11 osp)

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, suomi (4 osp) TAI Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, suomi toisena kielenä (4 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi (1 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
 • Taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Valinnaiset osa-alueet (0-9 osp):

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidikielellä, suomi (3 osp) TAI Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, suomi toisena kielenä (3 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi (3 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä (3 osp)
 • Taide ja luova ilmaisu (3 osp)
 • Kielen alkeet* (3 osp)
 • Käytännön suomea, suomi toisena kielenä* (3 osp)
 • Suomea työelämään, suomi toisena kielenä* (3 osp)
 • Ammattilaisen suomea, suomi toisena kielenä* (3 osp)
 • AR Lisättyä todellisuutta* (3 osp)
 • AR Lisätty todellisuus ammatissa* (3 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Pakolliset osa-alueet (6 osp)

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)

Valinnaiset osa-alueet (0-6 osp)

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (3 osp)
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (3 osp)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Pakolliset osa-alueet (9 osp)

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
 • Työelämässä toimiminen (2 osp)
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
 • Kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)

Valinnaiset osa-alueet (0-9 osp)

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (3 osp)
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (3 osp)
 • Kestävän kehityksen edistäminen (3 osp)
 • Työelämässä toimiminen (3 osp)
 • Työelämässä toimiminen, tietosuoja ja muuttuva työelämä* (3 osp)
 • Työelämässä toimiminen, ammatillinen kehittyminen ja kehittäminen* (3 osp)
 • Yrityksen liiketoimintamallit ja asiakkaat* (3 osp)
 • Yrityksen tulevaisuus ja mahdollisuudet* (3 osp)
 • Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen* (3 osp)
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet* (3 osp)
 • Urasuunnittelutaitojen vahvistaminen* (3 osp)

* Koulutuksen järjestäjän tarjoama valinnainen tutkinnon osa.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Honkasalo Katri

Opinto-Ohjaaja

+358 505 137 740

Sipoo, Iso Kylätie14 (Sipoo Enter)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Kirkkotie 31, Tuusula

Lopentie 20, Nurmijärvi

Lukkarinpolku 2, Mäntsälä

Pekka Halosen akatemia, Tuusula

Saaren kartano, Mäntsälä

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Sipoon Enter, Sipoo

Wärtsilänkatu 63, Järvenpää

Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Opistovuosi oppivelvollisille

Pekka Halosen akatemian luova opistovuosi – tule Pekkislinjalle!

Opistovuosi antaa mahdollisuuden omien tavoitteiden pohdintaan. Vuoden mittaista oppivelvollisille suunnattua koulutusta järjestetään Keudan kuvalliseen ilmaisuun keskittyneessä toimipisteessä Pekka Halosen akatemiassa Tuusulassa. Opistovuoden opinnoissa painottuu myös toimipisteen koulutustarjonta. Opinnot tarjoavat kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden tutustua alan opiskeluun ja samalla selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan. Opinnot eivät kuitenkaan edellytä aiempaa alan harrastuneisuutta tai osaamista.

Opistovuosi kestää 37 viikkoa ja on laajuudeltaan 53 osaamispistettä. Koulutus muodostuu opiskeluvalmiuksia ja perustaitoja tukevista osaamiskokonaisuuksista sekä kuvalliseen ilmaisuun painottuvista suuntautumisopinnoista. Opiskelun aikana perehdytään toisen asteen koulutusmahdollisuuksiin. Opinnot sisältävät tutustumiskäyntejä ja opintovierailuja sekä antavat tietoteknisiä valmiuksia jatko-opintoihin ja oman osaamisen esittelyyn. Opintojen aikana on mahdollista perusopetuksen arvosanojen korottaminen.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • Suuntautumisopinnot

Suuntautumisopinnot

Suuntautumisopinnoissa näkyvät oppilaitoksen kuvallisen ilmaisun koulutustarjonnan painopisteet. Opinnot sisältävät mm. kuvallisen ilmaisun perustaitojen kehittämistä sekä antavat valmiuksia visuaalisen alan toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen. Muiden osaamiskokonaisuuksien taitoja voidaan opiskella myös suuntautumisopintojen yhteydessä.

 • Kuvallisen ilmaisun perustaidot
  Osaamiskokonaisuus jakautuu pienempiin opintojaksoihin, joissa tutustutaan kuvallisen ilmaisun eri välineisiin ja työmenetelmiin kuten esimerkiksi piirustukseen, maalaukseen, kuvanveistoon, valokuvaukseen tai animaation tekemiseen.
 • Visuaalinen ympäristö ja mediakulttuuri
  Opinnoissa tutustutaan visuaaliseen kulttuuriin ja -viestintään, alueen kulttuurikohteisiin sekä kuvan toteuttamisen keinoihin. Eri ilmiöitä tutkitaan ja havainnoidaan kuvallisen ilmaisun eri välinein. Osaamiskokonaisuus jakautuu pienempiin opintojaksoihin, joissa aiheita käsitellään teemoittain ilmiö- ja projektilähtöisesti.

Nivelvaiheen koulutus oppivelvollisille

Kansanopistojen tarjoama kansanopistovuosi on nivelvaiheen koulutus, jota tarjotaan oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Oppivelvollisille suunnatun kansanopistokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa.

Oppivelvollisuuden laajentuessa perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen kansanopistokoulutus on yksi vaihtoehto oppivelvollisuuden suorittamiseen. Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Vaikka perusopetuksen oppimäärä olisi suoritettu jo aiemmin, opistovuoden opintoihin voi silti hakea mukaan. Opinnot ovat maksullisia niille opiskelijoille, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin.

Opetuksen yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijaa

 • pitämään yllä motivaatiota jatko-opiskeluun, jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • soveltamaan oppimaansa ongelmien ratkaisemiseen ja kokeilemaan erilaisia luovia menetelmiä
 • antamaan ajan ja tilan itselle
 • hyväksymään itsensä sellaisena kuin on ja saamaan rohkeutta olla oma itsensä.

Opintoihin on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti kesken lukuvuotta. Opiskelijaksi voi hakeutua myös esimerkiksi toisen asteen opintojen keskeytyessä. Suoritetusta Opistovuosi-koulutuksesta saa yhteishaussa kuusi lisäpistettä (vähintään 17 opiskelijaviikkoa suoritettuna) ammatilliseen koulutukseen haettaessa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Jatkuva haku

Hae koulutukseen jatkuvan haun kautta täyttämällä hakulomake tällä sivulla.

Hakuaikaa on jatkettu. Haku suljetaan, kun paikat tulevat täyteen.

Yhteishaku

Seuraava toisen asteen yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2023. Haku aukeaa myöhemmin Opintopolkuun.

Opiskelijavalinnat

Sen jälkeen, kun olet hakenut opintoihin, sinut kutsutaan haastatteluun. Opettaja haastattelee sinut ja saat lisätietoa koulutuksesta ja opintojen aloituksesta. Saat kutsun haastatteluun sähköpostitse. Päätös opiskelijaksi valinnasta tehdään haastattelun jälkeen.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa.

Kustannukset

Opinnot, niihin kuuluva opetusmateriaali ja -välineet sekä päivittäinen ruokailu ovat maksuttomia oppivelvollisille.

Opiskelu on maksullista (85 euroa / vko) niille opiskelijoille, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin. Opintomaksuun sisältyy päivittäin lämmin ateria.

Hakijan tärkeät linkit

Hakulomake Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Pöyskö Kaisa

Opettaja

+358 504 730 843

Tuusula Kansanopistontie 60 (Pekka Halonen akatemia)

Toimipiste

Pekka Halosen akatemia, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu

Kysy lisää hakemisesta

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetusta (AIPE) järjestetään Keudan Keravan Sarviniitynkadun toimipisteessä. Perusopetusta voidaan antaa luokkamuotoisena tai aineenopetuksena.

Aikuisten perusopetus sisältää Keudassa alkuvaiheen (1,5 vuotta), lukutaitovaiheen (1 vuotta) ja päättövaiheen (1,5 vuotta). Kun haet meille opiskelemaan, sinun osaamisesi testataan ja katsotaan, mikä on sinulle sopiva vaihe aloittaa opiskelu. Kanssasi laaditaan jatkosuunnitelma, jonka mukaan voit suorittaa joko koko koulutuksen tai vain tietyn vaiheen opinnot.

Kenelle aikuisten perusopetus on tarkoitettu?

Aikuisten perusopetus sopii sinulle, jos jokin näistä edellytyksistä täyttyy:

 • olet vähintään 17-vuotias tai täytät 17 vuoden loppuun mennessä
 • sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus kotimaasta tai Suomesta
 • sinulla ei ole kotimaastasi lukio- tai ammattiopinnoista todistusta.

Opiskeluaika on 1,5 – 4 vuotta. Opiskeluaikaan vaikuttaa esim. se, kuinka hyvät suomen kielen taidot sinulla on.

Hakeutuminen

Haemme opiskelijoita lukutaidon, alkuvaiheen ja päättövaiheen ryhmiin.

Syksy 2022

Syksyn koulutukseen hakua on jatkettu. Kesän aikana tulleet hakemukset käsitellään elokuun alussa, jonka jälkeen hakijoihin otetaan yhteyttä ja heidät kutsutaan osaamisen kartoitukseen.

Hakijan tärkeät linkit

Hakulomake

Kysy lisää!

Juntunen Päivi

Opettaja

+358 401 744 533

Kerava, Sarviniitynkatu 9

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Leskinen Anne-Marie

Opinto-ohjaaja

+358 504 734 034

Kerava, Sarviniitynkatu 9

Toimipiste

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu