Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai osatutkinto

Kiinnostaako tekniikka ja tietotekniikka?

Metallialalla on kysyntää osaajista! Kone- ja tuotantotekniikan osaajia tarvitaan koneita ja laitteita valmistavilla teollisuuden aloilla. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa hyvät valmiudet työskennellä teknologiateollisuuden monipuolisissa tehtävissä teollisuuslaitoksissa, konepajoilla ja rakennustyömailla.

Koulutus alkaa

19.9.2022

Hakuaika päättyy

31.8.2022

Työvoimakoulutuksen numero

706357

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Kone-ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia.

Pakolliset ammatilliset osat

 • Valmistustyötehtävissä toimiminen (25 osp)
 • Asennus ja automaatio (10 osp)
 • Koneistus (30 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

Valittavissa sen jälkeen, kun pakolliset tutkinnon osat (65 osp) on suoritettu:

 • 3D valmistusmenetelmän käyttö, 20 osp
 • CAD/CAM ohjelmointi (20 osp)
 • CNC-jyrsintä (20 osp)
 • CNC-sorvaus (20 osp)
 • Robotin käyttö (20 osp)

Koulutukseen sisältyy ammatillisen koulutuksen lisäksi

 • Työturvallisuuskortti
 • Tulityökortti
 • EA1-koulutus
 • Työnhakuvalmennus

Toteutus

Koulutuksen kesto on 12 kuukautta, mutta kesto tarkentuu jokaiselle opiskelijalle tehtävässä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työelämässä tapahtuvasta oppimisesta. Lähiopetuspäivinä opetusta järjestetään klo 08.00 – 16.00 välisenä aikana.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun 20 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Maahanmuuttajataustaisilla työnhakijoilla on oltava koulutukseen riittävä suomen kielen taito (B1.1).

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemus TE-palveluiden sivuilla. TE-palveluiden sivuilla on tarkempi hakuohjeistus. Löydät koulutuksen tämän sivun linkillä tai hakemalla koulutusta työvoimakoulutuksen numerolla.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. Perustele siis hakemuksesi huolellisesti. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta.

Lisätietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuisuuksista saat TE-toimistostasi tai TE-palveluiden valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702.

 

Hakijan tärkeät linkit

Hae koulutukseen (työmarkkinatori.fi) Mitä on työvoimakoulutus (työmarkkinatori.fi) Keudan tutkinnon toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Suokas Mikko

Opettaja

+358 504 150 879

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu
Polku hoiva-avustajaksi tai lähihoitajaksi, kaksi tutkinnon osaa

Hoiva-alalla on pulaa osaavista tekijöistä – hae ammatilliseen koulutukseen!

Koulutus alkaa

24.10.2022

Hakuaika päättyy

15.9.2022

Työvoimakoulutuksen numero

707411

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kaksi pakollista tutkinnon osaa. Kaikki opiskelevat tutkinnon osan Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp), jonka jälkeen voit valita, jatkatko hoiva-avustajaksi vai lähihoitajaksi. Jos jatkat hoiva-avustajaksi, suoritat Ikääntyneiden osallisuuden edistämisen (35 osp) tutkinnon osan. Jos jatkat lähihoitajaksi, valitset Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen (30 osp) tutkinnon osan. Lähihoitajaksi opiskelevat voivat opiskella koulutuksen aikana lisäksi yksilöllisen suunnitelman mukaisesti yhteisiä opintoja (35 osp) ammatillisiin opintoihin integroituen tai verkkokursseina.

Tutkinnon osan alussa opiskellaan oppilaitoksessa, jonka jälkeen siirrytään työelämään oppimaan ja osoittamaan osaamista.

Koulutus toteutuu ajalla 24.10.2022 – 16.6.2023. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittymissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koulutuksen aikana. Opiskelija opiskelee vain puuttuvan osaamisen ja osaaminen näytetään sekä arvioidaan aidoissa työelämän tilanteissa. Loma-aika on 22.12.2022 – 8.1.2023.

Hakijan tärkeät linkit

Haku TE-palveluiden sivuilla Mitä on työvoimakoulutus (työmarkkinatori.fi)

Kysy lisää!

Kähkönen Irma

Opettaja

+358 504 419 923

Tuusula, Kirkkotie 31

Hiltunen Marika

Opettaja

+358 504 419 917

Tuusula, Kirkkotie 31

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu

Mitä koulutuksen jälkeen?

Työvoimakoulutuksen jälkeen, kun olet suorittanut kaksi ammatillista tutkinnon osaa, voit suorittaa koko sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Keudassa.

Edellytykset hakemiselle

Hakijan tulee olla työtön työnhakija tai työttömyysuhan alainen henkilö.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja työelämässä oppimiseen. Lähihoitajan opinnoissa ja työssä korostuvat hyvä psyykkinen tasapaino, fyysinen toimintakyky sekä yhteistyötaidot. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote opintojen alkaessa. Tutustu sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksiin tarkemmin.

Tartuntatautilakiin on tehty väliaikainen, vuoden 2022 loppuun voimassa oleva muutos sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseksi covid-19-taudilta. Koulutukseen hakeutuvien tulee huomioida se, että myös opiskelijoilla tulee olla riittävä rokotus- tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan, jos opiskeluun kuuluu työssäoppiminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tehtävissä. Tämä rajoitus koskee sairaalaympäristössä, hoivapalveluissa ja kotihoidossa työskentelevää hoitohenkilökuntaa ja myös esim. siivous- tai ruokahuollon tehtävissä asiakkaaseen tai potilaaseen lähikontaktissa työskenteleviä henkilöitä. Varhaiskasvatus ei kuulu tämän rajoituksen piiriin. Työnantaja/työssäoppimispaikka arvioi tapauskohtaisesti onko kyseessä tehtävä, jossa tätä rajausta on sovellettava.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun 20 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemus TE-palveluiden sivuilla. TE-palveluiden sivuilla on tarkempi hakuohjeistus. Löydät koulutuksen tämän sivun linkillä tai hakemalla koulutusta työvoimakoulutuksen numerolla.

Jos äidinkielesi ei ole suomi kerro hakemuksessasi oletko ollut suomen kielen tasotestissä. Jos olet ollut, niin kerro milloin. Kerro myös minkä testituloksen sait. Mikäli suomen kielen taitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat kutsun osaamiskartoitukseen.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. Perustele siis hakemuksesi huolellisesti. Osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun, jotka pidetään 10.10.2022. Valinnasta tiedotetaan viikolla 42. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta.

Lisätietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuisuuksista saat TE-toimistostasi tai TE-palveluiden valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702.

Startti ammattiin – alle 30-vuotiaille nuorille

Etsitkö omaa alaasi? Oletko vailla toisen asteen tutkintoa?

Kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat työnhakijat, jotka etsivät omaa alaa ja eivät vielä ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa.

Koulutus sopii sinulle, jos

 1. haluat lisätietoa omista vahvuuksistasi
 2. haluat ohjausta ja tukea oman koulutus- ja työurasi suunnittelussa
 3. olet halukas kokeilemaan valitsemaasi alaa tai aloja joko oppilaitoksen tai työelämän ympäristössä

Koulutuksen tavoitteena on osaamisesi kehittäminen siten, että pystyt hankkimaan toisen asteen tutkinnon ja/tai työllistymään.

Koulutus alkaa

22.8.2022

Hakuaika päättyy

18.8.2022

Työvoimakoulutuksen numero

706132

Toteutus

Koulutus alkaa 22.8.2022 ja kestää yhteensä 16 viikkoa (päättyy 12.12.2022). Neljän ensimmäisen viikon aikana rakennetaan urasuunnitelma, jota toteutetaan seuraavan 12 viikon aikana valitsemallasi alalla joko oppilaitoksessa opiskelemalla tai työssäoppimalla.

Keskeiset ammatilliset oppimisympäristöt:

 • Autoala
 • Kone- ja tuotantotekniikka
 • Sähkö- ja automaatioala
 • Rakennusala
 • Talotekniikka
 • Logistiikka
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
 • Ravintola- ja catering-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Liiketoiminta
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Puutarha-ala

Ammatillisen jakson aikana opiskelija saa käsityksen alasta ja alan koulutuksen vaatimuksista. Ammatillisen jakson aikana suoritetaan alalla tarvittavat luvat, passit ja kortit. Koulutus koostuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksesta oppilaitoksessa poikkeustilanne huomioiden. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, verkko-opetusta, opiskelijan itsenäistä työskentelyä, yksilöllistä tai pienryhmäohjausta sekä työpaikalla tai projektissa tapahtuvaa oppimista.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa ja jotka ovat 20-29-vuotiaita.

Hakeutuminen

Tarkemmat hakuohjeet ja hakulinkki löytyvät TE-palveluiden sivuilta. Pääset tämän työvoimakoulutuksen tietoihin joko suoraan klikkaamalla tällä sivulla olevaa linkkiä tai hakemalla koulutusta työvoimakoulutuksen numerolla.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja mahdollisen haastattelun perusteella. Perustele siis hakemuksesi huolellisesti. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Lisätietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuisuuksista saat TE-toimistostasi tai TE-palveluiden valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702.

Hakijan tärkeät linkit

Hae koulutukseen (työmarkkinatori.fi) Mitä on työvoimakoulutus (työmarkkinatori.fi)

Kysy lisää!

Veteläinen Aulis

Tuntiopettaja Päätoiminen

+358 505 754 573

Järvenpää, Ammattikoulunkatu 1

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu