Lehtilä, Heli

Opettaja
Yhteiset tutkinnon osat, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

040 174 4592

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi