Vainio, Kati

Lehtori
Yhteiset tutkinnon osat, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

050 439 7671