Harinen, Amanda

Lehtori
Yhteiset tutkinnon osat, sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

050 415 0677