Niemi, Riitta

Lehtori
Tekstiili- ja vaatetusala

050 434 4107