Seppänen, Maria

Opettaja
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

050 415 0739

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi