Seppänen, Maria

Lehtori
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

050 415 0739