Ziolkowski, Viktor

Lehtori
Yhteiset tutkinnon osat, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

050 524 0113