Ziolkowski, Viktor

Opettaja
Yhteiset tutkinnon osat, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

050 524 0113

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi