Aula, Nina

Lehtori
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

050 350 7562