Kocak, Kaija

Lehtori
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

050 441 9918