Korhonen, Eija

Lehtori
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

050 415 0644