Halonen, Tiina

Opettaja
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

050 415 0710

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi