Kopra, Tiina

Opettaja
Yhteiset tutkinnon osat, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

050 415 0715

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi