Kopra, Tiina

Lehtori
Yhteiset tutkinnon osat, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

050 415 0715