Rissanen, Anna-Marja

Lehtori
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

050 415 0707

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi