Dahlsten, Marjo

Koulutusassistentti

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto ja tieto- ja viestintäalan perustutkinto, kansanopistokoulutus

050 309 9649

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi