Valkamo, Marja-Liisa

Opettaja
Kemiantekniikan ala

040 174 5580

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi