Lagström, Kati

Tuntiopettaja
Yhteiset tutkinnon osat, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

050 441 9916

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi