Nylund, Tommi

Opettaja
Yhteiset tutkinnon osat, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

050 415 0698

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi