Nylund, Tommi

Lehtori
Yhteiset tutkinnon osat, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

050 415 0698