Polamo, Kirsi

Tuntiopettaja
Yhteiset tutkinnon osat, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

040 174 5352