Torkkeli, Ossi

Lehtori
Yhteiset tutkinnon osat, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

050 415 0956

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi