Alhonen, Sanna

Tuntiopettaja
Yhteiset tutkinnon osat, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

050 415 0965