Kattilakoski, Kari

Opettaja
Yhteiset tutkinnon osat, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

040 174 5364

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi