Luukkonen, Paula

Koulutusassistentti
Opintotoimistopalvelut

Luonnonvara- ja ympäristöpalvelut

050 415 0772